”Har ni krissäkrat er IT-infrastruktur?”

Coronapandemin har satt världen i gungning. Företag kämpar mot efterfrågekriser, utbudskriser och kreditkriser. Men pandemin innebär också en kris för IT-infrastrukturen. Har ni verktygen som krävs för att komma igenom den?

   Den frågan ställer Pierre Blom, försäljningschef i Norden för Ivanti, i denna debattartikel för OFFENTLIGA AFFÄRER.

Pierre Blom, Ivanti.
   Att på kort tid skapa en IT-strategi som stöttar affärsverksamheten i ett extremt föränderligt affärsklimat är minst sagt en utmaning. Att sitta still i båten och vänta är inte ett alternativ. Ändå har många IT-budgetar frusits, eller till och med krympts under coronapandemin. Detta i ett läge där frågan inte längre är ”Ska vi ändra strategi?” utan snarare ”Vad i strategin ska vi ändra på först?”.
Resurser här och nu 
Coronakrisen har gjort det tydligt hur orimligt det är att ha en lång framförhållning när man bygger IT-infrastruktur idag. Att investera i en IT-infrastruktur som ska möta utmaningar som eventuellt dyker upp om tre till fem år är helt enkelt inte realistiskt. Resurserna behövs här och nu, för att lösa dagens problem. Omfattningen av den konjunktursvacka vi står inför går ännu inte att överblicka.
   En effektiv IT-infrastruktur är inte bara viktig, den är avgörande för att IT ska kunna leverera både kostnadsbesparingar och effektivitet. IT-avdelningen är idag under hårt tryck och behöver kunna anpassa sig till föränderliga affärsbehov både internt och externt.
   För många företag har kundinteraktionen digitaliserats i hög grad under pandemin, ibland helt och hållet. Mängden data har ökat kraftigt under pandemin. I detta läget behöver företaget växa sin lagringsinfrastruktur, utan att störa applikationernas prestanda. Och utan att kompromissa med säkerheten.
Kompetensbrist en utmaning
Kompetensbristen i IT-sektorn är en annan utmaning att ta med i ekvationen. De företag som har fört in nya tekniker i befintliga, äldre miljöer kommer troligen att behöva omvärdera sina beslut. En sådan strategi hindrar företagen från att ersätta åldrande system. Äldre system kräver ofta omfattande underhåll och bör istället ersättas av nyare, mer kostnadseffektiva lösningar – som kan öka automatiseringen och därmed minska arbetsbelastningen för IT-avdelningen.
   För att svara upp mot dessa utmaningar, och förbereda företaget för en fortsatt osäkerhet på marknaden, är vårt råd att undvika att binda upp sig i långa leverantörsavtal. Undvik också att göra stora investeringar, och acceptera inte att betala höga avgifter för att lagra och använda er data på ett flexibelt sätt.
   Vårt råd är att ni förflyttar er bort från långsiktiga IT-investeringar för att istället skapa en flexibilitet som låter er fatta nya beslut om er IT-strategi – så ofta som det krävs.
Våra tre råd för att sänka risken i IT-infrastrukturen är:
1. Minska IT-investeringarna genom att att använda en leverantör som kan hantera olika behov och som kan enkelt lägga till nya tjänster samt skala upp och ner vid behov.
2. Ha koll på alla enheter i nätverket genom att säkerställa alla fjärranslutningar.
3. Se till att er patchlösning är uppdaterad och upptäcker de enheter som inte klarar kraven.
   Nyckel till en framtidssäkrad verksamhet är att öka prestanda och stabilitet, utan att förbinda er till stora investeringar framåt i tiden. Det ger en kortare time-to-market. Och det rustar er att ta er igenom den osäkerhet som vi vet är här för att stanna – kanske i ett år till, kanske betydligt längre. Till och med det är osäkert.

Pierre Blom, försäljningschef i Norden för Ivanti

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *