Hård debatt om valfriheten

För att öka kvaliteten i välfärden behövs mer valfrihet, stärkt konkurrens och fler företag, stiftelser och individer som är med och levererar välfärdstjänster. Inte tvärtom!
Det menar Rudolf Antoni (bilden), regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland i ett inlägg i Göteborgs Posten (GP 1/9 2019). Debattartikeln är ett svar på ett tidigare inlägg i motsatt riktning av Jonas Attenius (S), oppositionsråd i Göteborg som krävde ”ett stopp för privatisering av välfärden” (GP 20/8 2019).
”Stort folkligt motstånd”
Politikern Jonas Attenius hävdar att det folkliga motståndet mot privatiseringar är stort.
– Vår gemensamma välfärd ska vara just gemensam, inte en marknad för vinstdrivande företag. Därför föreslår vi ett privatiseringsstopp, förklarade oppositionsrådet i det tidigare inlägget.
Han pekade på att göteborgarna under det senaste halvåret kunnat läsa om ”fuskande friskolor, kris inom den tvångsprivatiserade hemtjänsten och olämpliga aktörer på det som kallas för välfärdsmarknaden. /…/ I stället för att bekämpa segregation och klassklyftor väljer det borgerliga minoritetsstyret nedskärningar, utförsäljningar och privatiseringar.”
”Valfrihet saknas”
Rudolf Antoni, däremot tycker att det i Göteborg saknas den valfrihet som invånare i andra kommuner tar för given.
Han skriver: ”Konkurrensen och incitamenten till förbättring inom välfärden är otillräcklig. Kostnaderna är för höga och kvaliteten för låg. Jonas Attenius (S) försök att utmåla fristående alternativ som orsaken till välfärdens utmaningar blir därför oerhört märkliga.”
Välfärd av god kvalitet
Enligt Svenskt Näringslivs regionchef utgör en välfungerande välfärd av god kvalitet en viktig faktor för att stärka såväl Göteborgs attraktivitet som det lokala företagsklimatet.
– För många invånare i kommuner runt om i landet är det möjligt att själv välja vilken utförare man önskar inom välfärdstjänsterna, en verklighet som ännu inte nått Göteborg i tillräcklig utsträckning. För att öka kvaliteten i välfärden behövs mer valfrihet, stärkt konkurrens och fler företag, stiftelser och individer som är med och levererar välfärdstjänster, inte tvärtom, slår Rudolf Antoni fast till sist.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.