Hårda upphandlings­krav gav resultat för miljön

Stockholms läns landsting ställde långtgående miljökrav i upphandlingen av persondatorer och lyckades därmed minska sin klimatpåverkan med över 40 procent.

Dessutom minskar mängden farliga ämnen med 8 000 kilo, då flera miljö- och hälsofarliga kemikalier i datorerna fasas ut. Detta tack vare att hårda miljökrav har ställts i en ny upphandling av persondatorer.

Stockholms läns landsting har idag cirka 40 000 persondatorer. I takt med att de byts ut innebär det nya avtalet en stor miljönytta, samtidigt som besparingar på flera miljoner kronor kan göras.

– Vi vill sända en stark signal till marknaden att miljöprestanda är viktigt och att det går att förena miljö och ekonomi, säger Jan Zetterdahl, IT-direktör i Stockholms läns landsting.

Landstingets upphandlingsavdelning ställde krav på energiförbrukning, användning av returplast i nya produkter samt att vikten på produkterna skulle anges. Sammantaget innebär upphandlingen en minskad klimatpåverkan vid användning av persondatorer med mer än 40 procent. Man beräknar att full effekt av avtalet nås vid årsskiftet 2014/2015.

Alla datorer är Energystar-märkta och alla bildskärmar är TCO-märkta. Dessutom ställdes krav som syftar till att fasa ut bly, kvicksilver, halogenerade flamskyddsmedel och PVC i landstingets datorer. Med en uppskattning att varje persondator i snitt innehåller 2 hg av dessa ämnen blir minskningen 8000 kilo farliga ämnen. Den vinnande leverantören klarade samtliga kemikaliekrav. Landstinget blir en av de första större svenska verksamheter som har kvicksilverfria bildskärmar i både bärbara och stationära datorer.

– Att ställa miljökrav när varor köps in är ett av de bästa sätten att minska miljöpåverkan, eftersom miljöskadliga produkter då aldrig kommer in i verksamheten. Bara tack vare denna upphandling minskar landstingets koldioxidutsläpp med 2000 ton, säger Anna Linusson, miljöchef i Stockholms läns landsting

– Det finns också, vid sidan av de viktiga miljöeffekterna, många andra fördelar med att ställa mycket tydliga standardkrav på datorerna. Det blir till exempel billigare att underhålla och ge service till alla datorer, säger Jan Zetterdahl, IT-direktör i Stockholms läns landsting.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *