Hårdare krav på livscykelperspektiv behövs vid upphandling av belysning


Belysningsbranschen har lämnat ett remissyttrande till Socialdepartementet med anledning av utredningen Goda affärer – en hållbar strategi för offentlig upphandling. Den analys och de slutsatser som utredningen presenterar är relevanta men Belysningsbranschen efterfrågar hårdare krav på livscykelperspektiv vid offentlig upphandling av belysning.

Kommuner, stat och landsting har en avgörande roll om energieffektiviseringen ska kunna öka i Sverige. Enligt Energimyndighetens STIL-rapporter har 46 procent av kontoren omoderna belysningssystem. Bland skolorna är andelen ålderdomlig belysning hela 73 procent och samma siffra för vårdlokaler är 82 procent.  Föråldrad belysningsteknik installeras ofta även i nyproduktion där byggnaden i övrigt byggs efter moderna miljö- och energikrav.

Eftersom det redan idag finns ny miljövänlig belysningsteknik, som med dagsljus- och närvarostyrning kan minska energiförbrukningen med upptill 80 procent, är belysning ett område där man kan göra mycket stor skillnad. Att större hänsyn tas till belysningens energisparpotential vid offentlig upphandling är därför nödvändigt om energiförbrukningen i offentliga lokaler ska kunna minska.

Den största miljöpåverkan hos belysningsprodukter är energiförbrukningen som sker under användningstiden. Energiförbrukningen kan därför minskas drastiskt genom att belysning med styrsystem upphandlas från början. Förutom de miljövinster som ökad energieffektivisering skulle ge, är investeringar i modern belysning också en ekonomiskt smart investering som i många fall är intjänad redan efter tre år. Ett högre inköpspris lönar sig därför i ett totalkostnads- eller livscykelperspektiv genom lägre drifts- och underhållskostnader samt längre livslängd.

I Sverige skulle vi kunna spara nio miljarder varje år genom att införa belysning med styrsystem, men tyvärr bortser många upphandlare från, eller saknar kunskap om, att en högre investeringskostnad lönar sig på sikt. Myndigheterna måste komma bort från fokuseringen på en produkts inköpspris och se till helhetsperspektivet när det gäller upphandling av belysningslösningar. Både för miljöns skull och för skattebetalarnas, som i slutändan annars får betala priset för en hög energinota.

Belysningsbranschen föreslår därför i sitt yttrande:
• Hårdare krav på att upphandlare alltid ska använda en livscykelkostnadskalkyl vid offentlig upphandling av belysning och räkna på produktens totalpris under 15 år, inte bara se till inköpspriset.

• I offentliga upphandlingar där belysning ingår bör en belysningslösning med möjlighet till dagsljus och närvarostyrning vara ett krav.

• Belysning bör vara ett prioriterat område i de vägledningar, om livscykelkostnader vid offentlig upphandling, som utredningen föreslår ska tas fram.

• Mer utbildning för upphandlingsansvariga med fokus på belysningens miljöpåverkan och de miljövinster som kan göras med ny smart belysning.

Magnus Frantzell, VD Belysningsbranschen.

Belysningsbranschen är huvudorganisation för Sveriges tillverkare och importörer av ljuskällor, belysningsarmaturer och komponenter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *