Hårdare tag mot gängbrott

Inför de överläggningar om gängkriminaliteten som påbörjades den 5 september 2019 kräver två liberala riksdagsledamöter omedelbar handlingskraft för att bryta våldsspiralen, slå sönder gängen, förhindra rekrytering och ge brottsoffren upprättelse.
– Fokus måste vara på att återupprätta rättsstaten här och nu, menar Juno Blom, partisekreterare, som representerade Liberalerna i överläggningarna den 5/9, samt Johan Pehrson, rättspolitisk talesperson.
Jourdomstol och kameror
De föreslår en rad konkreta åtgärder på flera områden, bl.a. mer kamerabevakning, ökad användning av elektronisk avlyssning och andra tvångsmedel för att identifiera och lagföra individer i den kriminella miljön. Särskilda jourdomstolar för ungdomar bör också inrättas så att tiden från utredning till rättsprocess blir så kort som möjligt i snabbutredda ärenden.
Liberalerna vill även ge tullen ökade resurser, skärpa straffen för vapensmuggling, och rekrytera fler tullare med ökade befogenheter att agera.
– Så får vi tulltjänstemän som finns på fler ställen, som kan stoppa fler vapen att komma in, resonerar debattörerna.
Garantera tryggheten
När samhället inte kan garantera tryggheten krymper varje människas frihet och möjligheter, anser Juno Blom och Johan Pehrson. Den grova organiserade brottsligheten är ett allvarligt hot mot rättssamhället. Arbetet mot gängbrottsligheten är centralt för att Sverige ska vara möjligheternas land för alla.
– Avrättningar och sprängningar på våra gator river sönder vårt samhälle och skapar livslånga trauman för offren och anhöriga, slår debattörerna fast i en debattartikel i Aftonbladet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.