Hatt diskuterar IT i skolan

IT-minister Anna-Karin Hatt hade igår ytterligare ett av sina rundabordssamtal inför arbetet med den digitala agenda som utarbetas. Denna gång samlades företrädare för organisation, myndigheter och företag för att diskutera IT i skola och undervisning.

Två huvudfrågor kommer att diskuteras:

Hur kan stat, kommuner, näringsliv och intresse- och frivilligorganisationer samverka för att hitta och genomföra lösningar inom ramen för sina respektive roller och ansvar?

Vad är relevanta mål och insatser för en digital agenda för Sverige på området IT i skola och undervisning?

Skolan är en kunskapsarbetsplats där användning av IT kan öka effektivitet och förbättra kvalitet. Tanken med rundabordssamtalet är att bjuda in till dialog och få tillfälle att diskutera frågor och möjligheter inom IT i skola och undervisning.                                           
Några utvalda deltagare har bjudits in att delta. En av dem är Bitte Henriksson, utvecklingsledare inom Västerås stads Skolverksamheter.

– Jag ser fram mot samtalet och hoppas kunna bidra med tankar, erfarenheter och lärdomar som vi successivt erövrar i Västerås stads Skolverksamheter när vi inför modern teknik för elevernas lärande. Jag förväntar mig också att få lära mer om hur regeringen tänker kring Digital agenda i Sverige och få veta mer om hur övriga samtalsdeltagare tänker kring ämnet, säger Bitte Henriksson i ett pressmeddelande.

Minister Hatt håller totalt sju rundabordssamtal inom olika IT-teman. Mer information finns på www.regeringen.se/digitalagenda

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *