Nyfikna på Hatts agenda

I förra veckan presenterade IT-minister Anna-Karin Hatt sin digitala agenda och idag talar hon inför e-förvaltningsintresserade representanter från myndigheter och kommuner på årets e-Förvaltningsdagar.

Den digitala agendan ska inte bara vara regeringens agenda utan förhoppningen är att den ska anammas som en nationell agenda, av både det privata näringslivet och offentlig sektor. Alla aktörer har fått möjlighet att sluta upp bakom arbetet och till och med signera agendan.

– Vi bjöd in på bred front till våra rundabordssamtal. Vi har avhandlat breda frågor och med representanter från både myndigheter, kommuner, företag och intresseorganisationer. Det är ett banbrytande arbete vi har påbörjat, och delaktigheten sträcker sig ända fram till hur vi ska formulera våra mål, säger Anna-Karin Hatt.

Det kom naturligtvis in massvis med konkreta förslag under vårens möten. På området e-förvaltning handlade det framförallt om två tydliga önskemål.

– Dels att underlätta för de aktörer som vill vidareutveckla de offentliga e-tjänsterna. Och dels att fortsätta bygga bort krångel-Sverige med hjälp av smart e-förvaltning, säger Anna-Karin Hatt.

Vi behöver mer användarvänliga tjänster, mer automatisering och 24-timmarsmyndigheter.

– Som medborgare förväntar vi oss till exempel att de uppgifter vi lämnar till förvaltningen ska sparas och finnas tillgängliga i dina ärenden. Det är mycket irriterande och tidsödande att behöva skicka in samma uppgifter flera gånger.

Hon säger att Riksrevisionens rapport visar att det finns en outnyttjad potential – att vi behöver en rejäl automatisering av förvaltningen.

– Vi skulle kunna effektivisera förvaltningen långt mer än hittills, och på så sätt använda skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Dessutom behöver vi se till att vi genomdriver en verksamhetsutveckling så att vi använder det stöd som intelligent IT erbjuder.

Kampanjade i somras
Under sommaren har Anna-Karin Hatt ägnat mycket tid åt att kandidera som partiledare för Centerpartiet, som Maud Olofssons efterträdare. När vi pratar med henne har partiet gjort sitt val, en annan kandidat, och vardagen som Region- och IT-minister är återställd. Vi undrar om de senaste månadernas kampanjande har gett några nya perspektiv och idéer?

– Absolut, många frågor kommer upp när man är ute och reser. Bland annat har vi sett vinsten i att få tillgång till bra bredbandshastighet. Det är oerhört viktigt, för både privatpersoner och företag, att få tillgång till snabb och säker kommunikation. Det finns ett stort engagemang kring frågan runt om i landet.

Därmed kändes det förstås extra bra att i höstbudgeten få presentera ytterligare en halv miljard kronor för att påskynda utvecklingen.

I somras talade du på Ericssons internationella konferens Broadband for all – och nu kan vi läsa att du har lagt förslag om ett stort anslag till bredbandsutbyggnad i höstbudgeten. Kan vi hoppas på ytterligare en stor summa pengar till e-förvaltning efter ditt deltagande på eFörvaltningsdagarna?

– Nej det funkar inte så. Vi jobbar ständigt med frågorna och har en färdig struktur för e-förvaltningsarbetet. Vi har E-delegationen som kontinuerligt ger mig förslag på sådant vi borde göra. De har funnits i nära två års tid och består av cirka 200 personer.

Från och med årsskiftet bildades dessutom e-legitimationsnämnden som nyligen har format en testplattform för en ny legitimation. Det är en knäckfråga, en gemensam e-legitimation för hela samhället.

Har ett teknikintresse
Hur kommer det sig att du hamnade på IT-ministerposten?
– Ska man driva utvecklingen framåt måste man få många intressenter att vara delaktiga. Jag har erfarenhet av förhandling och att få ihop motstridiga intressen. Jag tror att det är ett viktigt skäl till min utnämning.

Hennes drivkraft är möjligheten att använda IT för att åstadkomma förenkling i allas vår vardag.
– Det är en drivkraft i allt jag ger mig på, det är viktigt i alla typer av frågor.

Har du ett teknikintresse?
– Ja, det är klart att jag har, det måste man väl. Men framförallt är jag intresserad av hur man med hjälp av tekniken kan förbättra. Ta skolan till exempel – jag är egentligen inte intresserad av tekniken som används, utan av hur lärare i klassrummet kan förmedla kunskap till sina elever. Det är kärnuppdraget vi ska fokusera på – det är utmaningen för Sverige.

Hur sköter du din omvärldsbevakning?
Hon följer svenska medier och tar även hjälp med den internationella omvärldsbevakningen. Men hon följer inte vad till exempel några specifika ämnesexperter eller profiler uttalar sig om.

– Jag söker inte på det sättet, jag har en bredare bevakning på mina ansvarsområden.

Du använder dagligen twitter, varför gör du det?

– Twitter gör mig tillgänglig som politisk företrädare, så att fler kan föra dialog med mig – om än kortfattat. Jag upplever att det är värdefullt, jag strävar efter att öppna fler kanaler – de traditionella mötesplatserna räcker inte längre till.

Du är även en flitig facebookanvändare.

– Det är inte lika mycket dialog i facebook, men jag använder det dagligen för att sprida kunskap om vad jag gör eller information i aktuella frågor.

Men hur ska man hinna med?

– Man får väl prioritera. Det är faktiskt ganska tidseffektivt att använda sociala medier, men det är klart – det är alltid en avvägning. Och i perioder använder man det mer eller mindre beroende på arbetsbelastning. Det viktiga är att själv bestämma på vilket sätt man ska använda det.

Hon poängterar att när hon syns på twitter eller facebook, då är det hon som är där och skriver.

– Det vill jag att mina följare ska veta, det är inget ombud som skriver i mitt namn.

Hon tycker att det skulle vara bortkastad tid att låta något ombud uppdatera hennes statusar.

– Då är det bättre att lägga den lilla tid man har på att själv uppdatera istället för att ha en mer omfattande publicering med hjälp av ombud. Jag tror att de flesta håller med mig om att det blir en skillnad i läsvärde.

Vid rundabordssamtalen i våras blev hon, via twitter kontaktad av några ungdomar från IT-gymnasiet i Nacka.

– De ville ha ett eget rundabordssamtal med mig, på temat IT och ungdomar och de erbjöd sig att arrangera det. Jag tyckte att det var ett bra initiativ men kunde tyvärr inte själv delta, det gjorde däremot min statssekreterare.

I det läget var twitter den bästa kommunikationskanalen och för ungdomarna kändes det nog bra att de kunde nå Sveriges IT-minister och få snabbt svar på sin fråga.

Familj: Man, 3 egna bar och 4 bonusbarn, varav 3 är utflugna.
Bor: I hus i Hägersten
Ålder: 38 år
Fritidsintressen: Trädgårdsarbete.
Framtid: Om 10-15 år är jag antingen fortfarande politiskt aktiv eller i en ledande ställning i en organisation som arbetar med samhällsförändring.
Twittrar: IT-minister Anna-Karin Hatt säger bestämt nej till spökskrivare på facebook och twitter.
– Det vill jag att mina följare ska veta, det är inget ombud som skriver i mitt namn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *