HBV vann långdragen överprövning

Ett av de längsta överprövningsärenden i svensk rättshistoria är avgjort. Kammarrätten dömer till HBVs fördel avseende upphandling av vitvaror. Domstolen avslår därmed Förvaltningsrättens tidigare dom på alla punkter.
– Det känns mycket tillfredsställande, säger Martina Everskog, ansvarig upphandlare. Vi har nu tecknat kontrakt med Electrolux och Elektroskandia och avtalet Vitvaror 15-101 del A börjar gälla den 21 januari 2017. Domen var en bra julklapp och den bästa starten på nya året, tillägger Martina Everskog.

– Foyen Advokatfirma KB i allmänhet, och John Hane och Carl Fläring i synnerhet, har varit ett stort stöd under hela processen. De är professionella och snabba. Deras långa erfarenhet har bidragit till det tillfredställande resultatet, säger Martina Everskog till OFFENTLIGA AFFÄRER.

HBV är inköpscentral för Sveriges allmännyttiga bostadsbolag och slutförde i november 2014 en upphandling av vitvaror värd totalt två (2) miljarder kronor. Upphandlingen har sedan överprövats i alla instanser för att åter landa i Förvaltningsrätten. När ärendet blev liggande utan åtgärd i ett halvår hos Förvaltningsrätten anmälde HBV rätten till JO.
”Felaktiga påståenden”
När domen väl kom, gick Förvaltningsrätten emot sitt eget ursprungliga beslut och dömde HBV att göra om upphandlingen. Detta kunde HBV inte acceptera. ”De påstådda bristerna var felaktiga och kunde i värsta fall skada alla offentliga upphandlingar framöver om den fått ligga fast”, hävdar inköpscentralen i ett pressmeddelande. HBV begärde och fick prövningstillstånd hos Kammarrätten som nu sätter punkt i ärendet genom att döma till HBVs fördel.
Ewa Flood, tillförordnad vd på HBV, säger att domen är glädjande, främst för medlemmarnas skull, vilka väntat tålmodigt i över två år.
– När vi fick prövningstillstånd hos Kammarrätten så pass snabbt, förstod vi att det skulle gå vår väg, avslutar Ewa Flood.
Bilden: Martina Everskog, upphandlingskonsult på HBV. Foto: HBV.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *