Hemsjukvården i ett ansträngt läge

Från och med den 1 september har Umeå kommun tillsammans med länets övriga kommuner övertagit ansvaret för hälso- och sjukvård i hemmet från Västerbottens läns landsting.

Trots ett intensivt förberedelsearbete har övertagandet i Umeå kommun kännetecknats av vissa uppstartsbekymmer. En av utmaningarna är den stora mängd information om enskilda patienter som ska överrapporteras från landsting till kommunen i direkt anslutning till övertagandet. En annan
utmaning har varit den hårda belastning på kommunens telefoner, något som under de första dygnen kan ha påverkat tillgänglighet och servicegrad.

– Kommunens fokus är att bibehålla en fortsatt hög patientsäkerhet och god vård, säger Pia Friberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska Umeå kommun.

Representanter för Umeå kommun och Västerbottens läns landsting har under tisdagen haft överläggningar för att undanröja kvarvarande hinder och möjliggöra att det fortsatta övertagandet sker så problemfritt som möjligt.

– Vi är medvetna om att detta är en stor förändring, vi arbetar nu intensivt tillsammans med kommunen för att möjliggöra ett gott övertagande, säger Lars Burström, stabschef Landstinget.

Umeå kommun och Västerbottens läns landsting hoppas att Umeåborna kan ha överseende med dessa uppstartsproblem. Målsättningen är att det fortsatta övertagandet och den nya verksamheten ska fungera friktionsfritt och motsvara alla parters förväntningar.

Fakta:
Telefonnumret till kommunens hälso- och sjukvård i hemmet för den som bor i Umeå kommun och har behov av få svar på frågor om hemsjukvård kan ringa 090-16 52 61.

Mer information:
Pia Friberg
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Umeå kommun
070-306 20 84

Lars Burström
Stabschef
Västerbottens läns landsting

Källa: Umeå kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *