Hemtjänst via video

Västerås stad har beslutat erbjuda så kallad eHemtjänst till sina vårdtagare med behov av hemtjänst. Därmed kan enstaka besök ersättas med en kontakt via bildtelefoni.

Västerås stad kommer som första kommun i Sverige att införa eHemtjänst i större skala från och med 2013. Kommunen har sedan 2010 samarbetat med två hemtjänstgrupper och deras kunder för att testa eHemtjänst i praktiken.

En av dem som testat är Rune. Han har haft hemtjänst i fem år och har behov av hjälp sex gånger om dagen. Hälften av besöken har nu ersatts av eHemtjänst. För Rune har det betytt ökad självständighet och att han får den lugn och ro som han känner att han behöver.

– Jag tyckte det blev för mycket spring här hemma, helt enkelt. Utöver besöken har jag nu kontakt med personalen tre gånger om dagen via videosamtal på min tv. Det är snabbt och smidigt. Hemtjänstpersonalen frågar hur jag mår och kan också se om jag mår bra, säger Rune.

Elektronisk hemtjänst innebär att en del av hemtjänsten utförs med hjälp av teknik som underlättar kommunikationen. Det kan vara att hemtjänstpersonal har kontakt med sin kund via bildtelefon kopplad till tv:n. Tjänsten är till för äldre och personer med funktionsnedsättning som får hemtjänstbesök där ett par händer inte alltid behövs. Det är dock alltid den enskilde som väljer hur kontakterna med hemtjänsten ska ske.

Källa: Västerås stad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *