Hemtjänstindex ska höja kvaliteten

SPF Seniorerna har tagit initiativ till ett Hemtjänstindex som ska göra jämförelser möjliga och – hoppas organisationen – gynna utvecklingen på området. Idag saknas en samlad uppföljning av kvaliteten i den svenska hemtjänsten.

TeneliusHolm är samverkande part i projektet, som finansieras av Allmänna Arvsfonden.

– Detta är ett viktigt projekt som kan bli banbrytande för hela välfärden. Vi är alldeles för dåliga i Sverige på att följa upp välfärdstjänsterna, för att se att den kvalitet vi vill ha verkligen levereras. Ett index ger möjlighet till både benchmarking och att lyfta fram goda exempel att ta efter, säger Stefan Holm, VD vid TeneliusHolm.

Stefan Holm, grundare TeneliusHolm.


– Våra konsulter har i olika sammanhang arbetat med kvaliteten i välfärdstjänsterna, och vi är stolta över att ställa deras kompetens till förfogande i detta projekt, säger Stefan Holm.

Till OFFENTLIGA AFFÄRER uppger Stefan Holm på frågan ”varför behövs det?” att det i dag inte finns möjlighet för kommunerna att följa upp kvalitet och göra jämförelser för att kunna ta reda på vad man är bra på och vad som behöver förbättras.

– Det gäller förstås den hemtjänst som upphandlas och som behöver följas upp, men precis lika viktigt är ju att kunna blicka mot den egna utförda verksamheten, tillägger han.

Vad är bra med just ert projekt?
– En styrka med projektet är att det är fristående från huvudmän, arbetsgivare och fackliga organisationer. Tidigare försök att försöka följa upp kvaliteten har fallit på att de olika intressenterna dragit åt olika håll.

Arbetet med hemtjänstindexet inleds i januari 2022, och det första indexet lanseras andra halvåret. Vetenskaplig ledare för projektet är geriatikprofessor Gösta Bucht.

Gösta Bucht. Foto: SPF Seniorerna.

I en kommentar på SPF Seniorernas hemsida säger Eva Eriksson, förbundsordförande:
– Idag är det oklart vad som är en bra hemtjänst och vad man ska förvänta sig av den. Min förhoppning är att indexet kan sätta fingret på vad seniorer uppfattar som viktigt. Vi äldre kan vara medskapare, då kommunerna och andra utförare utvecklar hemtjänsten. Genom att skapa modeller för att mäta kvaliteten i välfärden skapas förutsättningar att använda resurserna mer effektivt i kvalitetsarbetet, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

Eva Eriksson, SPF Seniorerna.

Om SPF Seniorerna

  • – en partipolitiskt och religiöst obunden medlemsorganisation för alla som har rätt till pension i Sverige, oavsett ålder.
  • – har idag cirka 250 000 medlemmar i 26 distrikt och nästan 800 föreningar runt om i landet.
  • – driver opinion i såväl traditionella som digitala kanaler. 

Om TeneliusHolm

  • – jobbar för bättre offentliga affärer. Kunderna finns hos företag och organisationer som vill få bättre kunskap om offentlig upphandling och politiska beslutsprocesser.
  • – bistår myndigheter i att få till ett bättre företagsklimat, attraktiva inköp genom att förbättra dialogen och förståelsen.
  • Den tidigare liberala toppolitikern och Stockholms tidigare skolborgarråd Lotta Edholm är en av medarbetarna på byrån. Stefan Holm är grundare och bl.a. tidigare näringspolitisk expert på Almega.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *