Debatt om kostnad för snabbjärnväg

Medan starten för Ostlänken, höghastighetsbanan mellan Järna och Linköping, dröjer, har debatten kring järnvägssträckningen fått desto mer fart.
Sverigeförhandlingen uppmanade nyligen regeringen att ge besked om höghastighetsbanan och vill att sträckan ska snabbstarta, skrev Dagens Industri.
Sverigeförhandlingen räknar med fler än 200.000 nya bostäder i samband med uppförandet av snabbtågsprojektet. Anläggandet av en höghastighetsbana var Alliansens stora paradnummer i Almedalen inför valet 2014 och lanserades under begreppet Sverigebygget.
Enligt Sverigeförhandlarna finns en massiv uppslutning för höghastighetsbanan bland kommunerna längs den planerade snabbjärnvägen: Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping.
Ett syfte med projektet är just att öka bostadsbyggandet. Sverigeförhandlingens initiala mål var 100.000 nya bostäder länkade till höghastighetsbanan och trafiksatsningar i storstadsregionerna. Avtal finns med tolv kommuner som sammantaget utlovar 110.000 nya bostäder. Kvar att förhandla med är Stockholm, Göteborg och Malmö.
Häromdagen ifrågasattes dock hela projektet av fem debattörer, varav flera med anknytning till KTH, som menar att det är ”problematiskt att politiker inte tar hänsyn till samhällsekonomiska kalkyler när de beslutar om nya infrastrukturprojekt.” Artikeln var införd i Dagens Industri 4/8 2016.
Enligt skribenterna har Ostlänken blivit 20 miljarder kronor dyrare och det ”finns ännu tid att stoppa den”, skrev Maria Börjesson, Jan-Eric Nilsson, Lars Hultkrantz, Per Kågeson och Harry Flam.

0 thoughts on “Debatt om kostnad för snabbjärnväg

  1. Ja, HH, dvs en marginell höjning av toppfarten ska för det första inte behöva ett helt nytt bansystem, uppe på pelare, i luften. Målet för transportpolitiken bör dessutom självklart ligga i linje med målet för europeiska samarbetsprojektet, ”Unionen”. Närhet till närområdet i närtid ska va Målet! Medlet för detta är en hållbar infrastruktur, i närtid. Detta svenska hh projekt må attrahera de stationssamhällen där tåget har råd att stanna, men för övriga samhället, för majoriteten, betalarna, de s.k. ”finansiärerna” tillskapas ingen närhet till närområdet, i närtid… Nej, kan inte våra valda ombud formulera ett pragmatiskt, tidsenligt transportpolitiskt mål, singularis, så har de tyvärr dokumenterat total brist på insikt om vad Marknaden efterfrågar. De har ju faktiskt heller inte mandatet att bestämma över mer än mandatperioden. Projektet bör i sin nuvarande form stanna vid vad det är, en ”vision”. För järnvägens, för Sveriges skull, för alla, utom för vissa särintressen…, så ska ”gammeljärnvägen” inte förmenas en ärlig chans! Ökad bärighet, till eller över Malmbanans och mötes-/dubbelspår, är vad Marknaden efterfrågar, är vad som akut behövs för att järnvägen ska platsa i dagens störningskänsliga samhälle! Hållbarhet, teknisk och ekonomisk behövs, även av järnvägen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *