Het debatt om upphandling

Arbetet med att förändra och förbättra upphandlingslagstiftningen var ämnet för vår avslutande debatt i Almedalen. Panelen bjöd på både oenighet och skratt.

Anders Wijkman är ansvarig för den pågående utredningen av upphandlingslagstiftningen i Sverige. Samtidigt pågår en översyn på europeisk nivå och båda arbeten väntas bli klara framåt årsskiftet.

Advokat Anders Nilsson styrde debattdeltagarna med både humor och järnhand.
I en debatt i Almedalen som Offentliga Affärer arrangerade i samarbete med partners Advokatfirman Lindahl och fackförbundet Vision, samlades debattdeltagarna Anders Wijkman, Mattias Sylwan, förbundsjurist SKL, Annika Strandhäll, förbundsordförande Vision, Gunnar Stålberg, upphandlingschef Landstinget Dalarna och advokat Helena Rosén-Andersson från Lindahl. Samtalsledare var advokat Anders Nilsson från Lindahl.

Höjd gräns för direktupphandling
Den svenska upphandlingsutredningen publicerade ett delbetänkande för ett halvår sedan och Anders Wijkman berättade att de fått in positiv respons med undantag framförallt kring frågorna om möjligheten att ta sociala och miljöhänsyn i samband med upphandling.

– Det var på det området som den riktigt vassa kritiken kom, säger Anders Wijkman.

Anders Wijkman
Han tog upp ett antal viktiga områden som de nu djupdyker i, bland annat vikten av att öka det strategiska upphandlingsarbetet, att ge större möjligheter till förhandling, att säkerställa kompetens hos upphandlare, att möjliggöra både goda affärer och de goda lösningarna med hänsyn till sociala krav och miljökrav.

– Vi kommer också med största sannolikhet lämna förslag på höjd beloppsgräns för direktupphandling till 600 000 kronor.

– Vi ser att EU-processen är på väg åt ungefär samma håll, så det är positivt, säger Anders Wijkman.

Vass kritik
Någon som inte var fullt lika imponerad var advokat Helena Rosén Andersson från Lindahl.

– Jag är inte lika positiv som Anders Wijkman. Bland annat anser jag att möjligheterna till ökad förhandling är begränsade och mer av ett undantagsregelverk.

Överhuvudtaget var hon bekymrad över att de nya förslagen innebär ökad detaljstyrning, något som inte gynnar upphandlingsprocessen. Dessutom pekade hon på problemen som uppstår när överprövningarna alltmer drar ut på tiden.

– Det har blivit väldigt långa processer som mer börjar likna tvistemål som löper på flera års tid. Det innebär direkt dyrare anbud om anbudsgivarna ska lämna bud som är giltiga under längre perioder. Vi behöver enklare och effektivare överprövningsregler, som framförallt ryms i 16e kapitlet i lagen om offentlig upphandling, LOU, säger Helena Rosén Andersson.

– Skriv om reglerna i 16e kapitlet, uppmanar hon och berättar samtidigt att Lindahl planerar att publicera en kommentar till LOU där man inkluderar ett förslag till reviderat 16e kapitel.

Annika Strandhäll, förbundsordförande Vision
Annika Strandhäll, förbundsordförande i Vision, säger att upphandlingsfrågan länge har varit en hjärtefråga i förbundet, och då framförallt när det gäller möjligheten att ställa sociala och etiska krav i upphandlingen.

– Det är självklart för oss att vi med skattepengar inte ska köpa annat än sjyssta produkter, säger Annika Strandhäll.

Oklar rättspraxis
Mattias Sylwan, förbundsjurist på SKL, är kritisk till EU-kommissionens förslag och även han oroas över att det är alldeles för detaljerat. Han är positiv till en höjd gräns för direktupphandling, men påpekar att 600 000 kronor inte räcker långt för att upphandla entreprenad. Han vill också öppna för ökade möjligheter att ge kontrakt till sociala företag. Och att det skulle vara otillåtet att ställa långtgående krav på miljö och sociala hänsyn tycker han är förvånande.

Mattias Sylwan, förbundsjurist SKL
– Jag kan inte hitta några som helst referenser i lagen om att vi inte skulle kunna ställa högre krav än EUs minimikrav om vad som får saluföras, säger Mattias Sylwan.

Just denna fråga bör Sverige ställa till EU-domstolen.

– Vi har flest antal överprövningar per capita i hela EU, men inte ett enda mål har lyfts till EU-domstolen. Vi hade haft en helt annan praxis om vi hade gjort det, anser Mattias Sylwan.

Frågan om rättspraxis kring upphandlingsreglerna är ett stort problem i Sverige. Olika domstolar kommer till olika slutsatser.

– Visst, det är viktigt med en snabb överprövningsprocess men framförallt måste vi ha en praxis vi kan lita på.

Bra med dialog

Gunnar Stålberg, upphandlingschef Landstinget Dalarna
Gunnar Stålberg, upphandlingschef i Landstinget Dalarna, passade på att berömma Anders Wijkman för upphandlingsutredningens ambitiösa kontakter med praktiker som han själv i utredningsarbetet. En omfattande dialog har präglat arbetet.

– Vi brottas dagligen med att få med oss ledningen i vårt arbete, och den här dialogen underlättar arbetet, säger Gunnar Stålberg.

Han vill också framhålla, när man diskuterar upphandlarkompetens, att det finns två viktiga roller i upphandlingsarbetet som bidrar med sin kompetens.

– Vi behöver skilja på upphandlarna och beställarna. Beställarna behöver kunskap om det som ska upphandlas och det är också de som ansvarar för uppföljning av affären, säger Gunnar Stålberg.

– En viss ordning och reda bör vi ha även för upphandlingar under värdet av 600 000 kronor, till exempel att vi publicerar våra affärer. Det ger respekt hos näringslivet skulle jag tro.

Det här är ett kort utdrag från debattdeltagarnas inlägg inför en fullsatt sal i Almedalen. Publiken deltog också med frågor kring bland annat om att begränsa leverantörernas rättigheter vid överprövning, samt att öka tillgången för så kallade non-profit organisationer att delta på marknaden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *