Förväntad debatt på Upphandlingsdagarna

Nu laddas det för Upphandlingsdagarna 2017 i dagarna två, tisdagen den 24 och onsdagen den 25 januari. Vinster i välfärden och frågan om sociala blir sannolikt föremål för het debatt.
Redan dag ett är en debatt inplanerad i programmet, under rubriken Den goda affären – men för vem? När man talar om den goda affären avses ofta fler perspektiv än det strikt ekonomiska. Den sociala dimensionen, kollektivavtalsliknande villkor, liksom frågan om vinster i välfärden tas ofta in i sammanhanget och somliga anser att den goda affären ibland uteblir för skattebetalarna. Var går gränsen? När blir den goda affären dålig och vem ska betala notan? Beställaren, leverantören eller staten?
Planerade deltagare som ska stöta och blöta dessa frågor på scenen är Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten, Stefan Holm, näringspolitisk expert, Almega, Shaniaz Hama Ali, upphandlingskonsult på Colligio, Helena Rosén Andersson, advokat, Advokatfirman Lindahl, Johan Höök, huvudsekreterare i Välfärdsutredningen, Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd på SKL Kommentus, Stefan Calrell, försäljningschef, Martin & Servera, Anders Wijkman, ordförande i Romklubben samt ordförande i Upphandlingsutredningen 2013. Dessutom medverkar en representant från Skanska.
Följs av panelsamtal
Som om detta inte vore nog följer ett panelsamtal direkt efter debatten. Rubriken är Vad krävs för att axla de nya utmaningarna? Med utgångspunkt i regeringens visioner och mål och den debatt som genomförts strax innan har arrangören samlat delar av Sveriges toppskikt inom det praktiska upphandlingsarbetet. Tanken är att dessa ska svara på hur de beskrivna utmaningarna påverkar upphandlarens vardag. Har upphandlarna de rätta förutsättningarna för att hantera dagens utmaningar? Medverkar gör Emma Breheim, ordförande i Sveriges Offentliga Inköpare (SOI), Johan Almesjö, förbundsdirektör, Inköp Gävleborg, ordföranden i SILF (Sveriges Inköps- och logistikförbund), Garbiella Lundin, regionchef, Stockholms inköpscentral, och Ellen Hausel Heldahl, projektledare, Svenskt Näringsliv.
Förslag om vinstbegränsning
Nyligen rapporterade OFFENTLIGA AFFÄRER om att utredningen om vinstbegränsning för företag verksamma i välfärdssektorn, lades fram sitt betänkande. Vänsterpartiet vill ha ännu hårdare krav än de som utredaren Ilmar Reepalu föreslår när det gäller vinstbegränsning . Idéerna har kritiserats hårt av vissa men välkomnas av andra. ”Ilmar Reepalus välfärdsutredning har skrämt slag på en hel bransch”, skrev Dagens Industri den 7 november.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.