Het sommardebatt om elnätet

I Svenska Dagbladet har det pågått en het debatt om det svenska elnätet. Det behövs krafttag för att återupprätta vår mest grundläggande infrastruktur – vårt nationella transmissionsnät, menar elnätsexperten Magnus Olofsson.

Säkerhetsaspekten och upphandling berörs.
– Politiker och myndigheter måste förstå vikten av ett starkt nationellt elnät för att nå målen för klimat, industri och ekonomi. Sverige måste skyndsamt satsa stort på stamnätet, anser han.

Lotta Medelius-Bredhe, Svenska kraftnät, däremot anför i en replik att vi inte borde ha ett effektunderskott i egentlig mening i södra Sverige denna sommar. (Se nedan).

Magnus Olofsson är tekn. dr, rådgivare och expert inom elnät och energi. Dessutom ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, tidigare vd för Elforsk och Energiforsk, tidigare generaldirektör för Elsäkerhetsverket.

Måste ha marginaler
Enligt honom måste Sverige nu fokusera på ett nationellt elnät med tillräckliga marginaler och raskt komma bort från paradigm som ”vi kan inte bygga på spekulation”.

– För lite, för sent och för långsamt är resultatet hittills, menar han. Fortsätter vi på den nu inslagna vägen hindras energiomställningen och den fria elmarknaden blir kringskuren.

Enligt experten är det välkänt Inom krisberedskapen att säker tillgång på el är basen för all samhällskritisk verksamhet. Det gäller även Sveriges klimatmässiga, industriella och ekonomiska utveckling.

– Nu behövs krafttag för att återupprätta vår mest grundläggande infrastruktur – vårt nationella transmissionsnät, påpekar Olofsson.

”Kärnkraftverk står stilla”
Lotta Medelius-Bredhe, Svenska kraftnät, tillbakavisar i en replik teorin om ett underdimensionerat transmissionsnät.

– Det unika är att flera kärnkraftverk står stilla, eller planerar att stå stilla, under längre perioder än vad som har varit normalt tidigare somrar, menar hon, och fortsätter:

– Bakom besluten ligger både säkerhetsmässiga orsaker och en bedömning om fortsatt låga elpriser under sommaren. Det handlar således om affärsmässiga beslut från elproducenterna, fastslår hon.

Pusselbitar måste falla på plats
Enligt Lotta Medelius-Bredhe måste en rad pusselbitar falla på plats för att vi ska lyckas hålla denna höga investeringstakt enligt tidsplan. Det gäller både sådant vi själva rår över och sådant andra svarar för, menar hon.

De tre viktigaste områdena är enligt henne:

  • Tillståndsgivningen. I dag tar det vanligtvis drygt tio år från att vi har tagit beslut om en ledning tills att den står färdig. För att korta denna tid har vi bland annat sett över våra egna processer och inlett ett närmare samarbete med regionnätsföretagen för att se hur vi på ett mer systematiskt sätt kan ta del av deras investeringsprognoser och behov. Men ska vi kunna kapa tiden mer, tror jag att vi måste diskutera frågan om lokal och regional miljöpåverkan ska ha företräde framför behovet av en ökad elektrifiering i samhället som ett delsvar på den klimatutmaning vi står inför.
  • Upphandlingen. Här har vi ett omfattande utvecklingsarbete för att säkerställa att vi har en leverantörsmarknad som kan möta dessa stora investeringar. Det är till exempel viktigt att vi får in många anbud, vilket bidrar till en önskvärd kostnadspress.
  • Rekryteringen. För att möjliggöra dessa investeringar måste vi bli fler medarbetare. Vi har därför under senaste året rekryterat flera medarbetare och avser att öka antalet medarbetare väsentligt.Läs hela hennes replik här.
    Läs den ursprungliga inlägget här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.