Historiskt seg återhämtning av ekonomin

Almega räknar med en historiskt sett långdragen återhämtning i svensk ekonomi, vilket hör samman med finanskrisen. Prognosen för Sveriges BNP-ökning ligger kvar kring 2 procent per år för 2014-2015.
Almega räknar med att det främst är hushållens konsumtion som driver tillväxten under 2014-2015. Detta sker samtidigt som hushållens sparande fortsätter att ligga kvar på hög nivå.
– Det är en historiskt svag återhämtning för Sveriges export och investeringar som håller tillbaka tillväxten, och det hör ihop med finanskrisens effekter på efterfrågan i omvärlden, säger Almegas chefekonom Lena Hagman.
Almega räknar med att inflationen för andra året i rad kommer att landa på 0 procent.
– Det är naturligtvis problematiskt att inflationen blir väsentligt lägre än Riksbankens mål på två procent. Det gör att de löneavtal som arbetsmarknadens parter tecknade förra året riskerar att bli allt för dyra, säger Lena Hagman.
Sysselsättningen för de kommande två åren bedöms fortfarande öka men i långsammare takt än förra året. Trots den något svagare ökningen av sysselsättningen bedömer Almega att arbetslösheten kommer krypa ner under 8 procent i år och ner till 7,5 procent 2015.
Almega skriver ner tillväxtprognosen för ett antal tillväxtländer som Brasilien och Indien men skriver samtidigt upp prognosen för andra länder. Sammantaget räknar Almega med att den globala tillväxten under 2014 kommer att nå samma tillväxttakt som innan den finansiella krisen och landa på 3,4 procent.
Källa: Almega

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *