Hjälp till självhjälp via mobilen

Jonas Svensson såg behoven, men också möjligheterna. I dag driver han företaget Twoact AB som skapat en applikation för hjälp till självhjälp i det digitaliserade samhället.
OFFENTLIGA AFFÄRER ställde ett antal frågor till Jonas Svensson, CEO.
Hur kom du på idén till Twoact, Jonas?
Jag har alltid varit en som analyserar.  Min yrkesverksamma tid, åtta år inom psykisk ohälsa och fyra år på en avgiftningsenhet för missbrukare, får mig ofta att tänka kring alla livsöden jag möter. Jag satt i bilen när det slog mig hur få ”verktyg” de jag mött i behandling med mera hade trots en önskan att göra rätt. Ingen blir bara beroende eller utbränd, de har alla under en tid utvecklat sina ”problem” på grund av för lite kunskap och verktyg att handskas med sin livssituation. Jag sökte runt och fann inte en enda app. utformad som terapi i appform, en riktig hjälp till självhjälp i tidigt skede.
Stämmer det att du sålde ditt hus för att satsa på din idé?
– Ja, det var nödvändigt. Allting kostar och för att få fram medel till det som jag ville göra blev beslutet till att satsa fullt ut inte så svårt. Lite nervöst visserligen, men jag testar hellre än att fundera efteråt om jag borde agerat.
Det är bredd när det gäller symptom, tillstånd och beroenden som ni hjälper till att behandla. Var skulle du säga att tyngdpunkten ligger, alltså vilken problematik dominerar?
– Vi har fyra beroendeområden: socker, alkohol, droger och spel. Bakom varje beroendeperson finns anhöriga. Medberoende är något som det inte har talats så mycket om, ett ämne med skuld och skam. Detta trots att en stor mängd människor lever som medberoende. Sömn och stress tror jag är de vanligaste problemområdena följ av ångest som väldigt många människor drabbas av i perioder i sitt liv. Vi har med digital stress, för det är ett område som påverkar oss mer än vi tror, vilket syns tydligt på barn och ungdomar där den ökade psykiska ohälsan växer.
Läs hela intervjun i nr 4 av OFFENTLIGA AFFÄRER.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *