Helikopter 14 uppgraderas successivt

Nio år försenade har nu Sverige äntligen fått samtliga 18 helikoptrar som upphandlades 2001.
Helikopter 14, eller NH-90 som den benämns internationellt, är försvarsmaktens nya medeltunga helikopter. Modern och fullspäckad med den senaste tekniken är den relativt kostsam att flyga och hålla i drift, vilket SVT och andra medier rapporterade om nyligen. Siffran 200.000 kronor i timmen nämndes.
”Helikopter 14 bör utredas av en haverikommission” är rubriken på ett debattinlägg i Svenska Dagbladet 2018-02-13 https://www.svd.se/helikopter-14-bor-utredas-av-en-haverikommission
Christian Ekström, vd Skattebetalarna, och Johan Gustafsson, chef Slöseriombudsmannen, skriver: ”Den okontrollerade penningrullningen i samband med försvarets inköp av Helikopter 14 aktualiserar behovet av en stärkt kontroll av hur skattepengar används. Vi föreslår en statlig haverikommission för att gå till botten med slöseri med skattebetalarnas pengar.”

Fly by wire
Farkosten är världens första serieproducerade helikopter med ett helt elektroniskt styrsystem, kallat Fly by wire. Det möjliggör framtida uppdateringar, vilket inte är fallet med vanliga helikoptrar med mekanisk styrning.
Femton länder inklusive Sverige har beställt drygt 500 exemplar av helikoptern. Projektet har drabbats av förseningar som påverkat samtliga beställningar.

Två möjliga leverantörer
I början av 2000-talet då ny upphandlingen av nya helikoptrar förbereddes var två leverantörer aktuella, dels det europeiska konsortiet Nato Helicopter Industries (NHI), dels USA-baserade Sikorsky. Expressen rapporterade att försvarsmakten till slut valde att köpa helikoptrarna av NH Industries. Regeringen ville nämligen att Sverige skulle ha samma helikoptrar som de andra nordiska länderna.
SVT har kartlagt leveranserna efter det att Försvarets materielverk, FMV, 2001 tecknade kontrakt med NHI om 18 exemplar av modellen Helikopter 14 (NH-90 internationellt). Först 2011 levererades de fyra första helikoptrarna till Försvarsmakten att används för utbildning.
Uppgraderas successivt
2013-2014 levererades ytterligare fem helikoptrar för internationella insatser och uppbyggnad av sjöoperativ förmåga. 2015 kom ytterligare tre helikoptrar, varav en är försedd med sonarsystem och taktisk radar. I år, 2018, har samtliga helikoptrar levererats. Fem är helt färdigutrustade och resten ska uppgraderas successivt.
I samband med beställningen bad Försvarsmakten också att arbetshöjden i kabinen på de svenska helikoptrarna skulle höjas från 157 centimeter till 182, en modifiering som tillverkaren nu marknadsför som HCV (High Cabin Version).

Fakta HKP14
Maxhastighet: 320 km/h
Marschhastighet: 290 km/h
Max flygtid: 3,5 timmar
Motor: 2 stycken RTM322
Hjälpaggregat: 1 st. APU
Passagerare: Upp till 20 sittande
eller 10 soldater med utrustning.
Max startvikt: 11 ton
Tomvikt: 6,6–7,9 ton
Besättning: 2 piloter och
1-2 färdmekaniker/lastmästare
Uppdrag: Taktisk trupptransport,
sjuktransport, räddningsinsatser
över land och hav
(även i viss hotmiljö),
 materieltransport,
hängande last, personaltransport,
VIP-transporter, lednings- och
kommunikationsstöd för operativa förband,
specialoperationer, fallskärmsfällning,
ytmålsspaning, ubåtsjakt.
Källor: SVT, Försvarets materielverk, Försvarsmakten, Expressen.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.