Höjd kommunal­skatt i 63 kommuner

I 63 av landets 290 kommuner höjs den totala kommunalskatten, medan den sänks i 6 kommuner. För mer än 80 procent av befolkningen är dock kommunalskatten oförändrad.

Sammantaget ökar den genomsnittliga kommunalskatten i landet från 31,55 till 31,60 procent.

De största höjningarna görs i Ydre och Arjeplog med vardera en procentenhet. Andra kommuner med större höjningar är Karlskoga med 0,95 och Degerfors med 0,84 procentenheter. Kommuner med störst sänkning är Alvesta med 0,30 procentenheter och Trosa med 0,20.

De 63 kommuner för vilka uttaget av kommunalskatt ökar har tillsammans cirka 15 procent av folkmängden. Motsvarande andel för de 6 kommuner vars skatteuttag minskar uppgår till cirka 2 procent. För mer än 80 procent av befolkningen är således kommunalskatten oförändrad.

Högst skatt i Hofors och lägst i Vellinge
Hofors har den högsta kommunalskatten i landet med 34,32 procent, följt av Ragunda med 34,17. Den lägsta kommunalskatten finns i Vellinge med 28,89 och Kävlinge med 28,90 procent.

Landstingsskatten ändras nästa år i 11 landsting
Tio landsting höjer skatten nästa år medan ett sänker. Den största höjningen gör Blekinge med 0,80 procentenheter följt av Halland med 0,70 procentenheter. Sänkningen görs i Västmanland med 0,12 procentenheter.

I nio av landstingen görs skatteväxlingar på grund av att landstingen övertar ansvaret för kollektivtrafiken. Län där skatteväxlingar görs är Uppsala (+0,49), Östergötlands (+0,42), Jönköpings (+0,33), Kalmar (+0,41), Hallands (+0,20), Västra Götalands (+0,43), Örebro (+0,34), Gävleborgs (+0,26) samt Västmanlands (-0,12, varav för kollektivtrafik +0,04 och hemsjukvård -0,16). Kommunerna i respektive län sänker sin skattesats i motsvarande mån.

Den genomsnittliga skattesatsen ökar något
Den genomsnittliga kommunala skattesatsen för riket ökar från 31,55 till 31,60 procent. Den primärkommunala genomsnittliga skattesatsen ligger på 20,59, en sänkning med 0,14 procentenheter, och den genomsnittliga landstingsskatten på 11,0,1 en höjning med 0,19 procentenheter.

Skatteunderlaget ökar med 2,2 procent
Det totala kommunala skatteunderlaget i landet har ökat med 2,2 procent mellan taxeringsåren 2010 och 2011. Mellan taxeringsåren 2009 och 2010 var ökningen 1,3 procent. Bland kommunerna har ökningen av skatteunderlaget varit störst i Sundbyberg och Kiruna, båda med +5,7 procent.

Skattekraften ökar med 1,3 procent
Skattekraften, som bygger på inkomsterna år 2010, ökar med 1,3 procent vilket är något lägre än skatteunderlagets ökning. Den genomsnittliga skattekraften i hela landet nästa år blir 176 054 kr. Bland landstingen har Stockholms läns landsting högst skattekraft med 17 procent över riksgenomsnittet. Jämtlands läns landsting har lägst skattekraft med 10 procent under riksgenomsnittet.

Danderyd har högst skattekraft i landet
Danderyd har högst skattekraft i landet med 318 288 kr per invånare. Skattekraften har ökat jämfört med året innan då den uppgick till 308 729 kr per invånare. Danderyd ligger 81 procent över riksgenomsnittet.

I kommunalskatten ingår såväl den primärkommunala skatten som den landstingskommunala. Skatteunderlaget är lika med den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer. Skattekraften definieras som skatteunderlaget per invånare vid taxeringsårets ingång. Den genomsnittliga skattesatsen, medelskattesatsen, beräknas genom att väga den kommunala skattesatsen med skatteunderlaget i respektive kommun.

Skattesatsen uttrycktes tidigare som kronor och ören per skattekrona. Detta tal är detsamma som nu uttrycks i form av ett procenttal.

Källa: Statistiska centralbyrån

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *