Hög tid uppdatera tjänster för e-legitimation

Nu är hög tid för alla myndigheter att uppdatera sina e-tjänster. Från och med 29 september 2018 är svenska offentliga myndigheter med e-tjänster och som använder e-legitimation som inloggningsmetod skyldiga att erkänna utländska e-legitimationer.
Den som vill veta mer om detta kan med fördel besöka eFörvaltningsdagarna där e-legitimationsmämnden finns på plats för att berätta mer om detta.
EU har fattat beslut i förordningen som kallas eIDAS om att införa e-legitimeringar och så kallade betrodda tjänster över landsgränserna. Svenska offentliga myndigheter med e-tjänster som använder e-legitimation som inloggningsmetod är enligt förordningen skyldiga att från 29 september 2018 erkänna de utländska e-legitimationer som anmälts enligt förordningen.
OFFENTLIGA AFFÄRER fick en kort intervju med Eva Sartorius, Strateg på E-legitimationsnämnden, kring detta aktuella ämne.
Vill du kort förklara vad den europeiska förordningen eIDAS är för något och när den träder i kraft?
– Förordningen innehåller regler om bland annat elektronisk identifiering över landsgränserna. Länderna som ingår i eIDAS (EU/EES) har möjlighet att anmäla e-legitimationer och på det sättet skapa möjligheter för användare att logga in i tjänster i andra länder. eIDAS omfattar bland annat regler för att skapa tillit och interoperabilitet.
I och med eIDAS blir samtliga svenska myndigheter skyldiga att erkänna utländska e-legitimationer i sina e-tjänster. Kan du kort berätta hur detta påverkar en svensk offentlig organisation?
– De kommuner och myndigheter som har e-tjänster där man kan logga in med e-legitimation måste låta användare logga in med de e-legitimationer som har anmälts enligt eIDAS under förutsättning att inloggningen görs på samma tillitsnivå eller högre jämfört med de nationella e-legitimationer som e-tjänsten tar emot.
Vad förväntar du dig av eFörvaltningsdagarna och varför är det viktigt att vara med?
– E-legitimationsnämnden har regeringens uppdrag att informera och föra dialog om eIDAS och hoppas nå ut till många under eFörvaltningsdagarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *