Höganäs ökar digitaliseringstakten

Höganäs kommun ökar takten i digitaliseringen och bygger ut sitt trådlösa nätverk.
Under våren 2015 hade Höganäs kommun ett uppdämt behov av ny nätverksutrustning. Genom samarbete mellan olika avdelningar inom kommunen och efter gjorda tester och undersökningar har man kommit fram till att ny infrastruktur med ett nytt trådlöst nätverk är ett måste.
Cygate, en del av Telia, har i samverkan med kommunen utfört så kallad Sitesurvey för skola och delar av kommunens vårdboende, för att kartlägga var det trådlösa nätverket behöver byggas ut.
Kraven på kommunen har ökat. Användarna rör sig på ett annat sätt, både i skola och inom administration vilket kräver ett trådlöst nätverk med hög kapacitet, hastighet och tillgänglighet. Dessutom är det viktigt att nätverket är flexibelt för olika typer nätverksenheter och är säkert. Ett trådlöst nätverk är numera en självklarhet, menar man i Höganäs kommun.
OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till Mats Löfgren, IT-chef i Höganäs Kommun.
Vilket stöd har ni haft från politiskt håll i processen med att bygga ut det trådlösa nätverket?
– I kommunen finns ett pågående projekt ”Digital kompetens” som bland annat innebär att det ska finnas god tillgång till datorer i skolan. En god tillgång innebär även att det finns en nätinfrastruktur som är tillgänglig för de datorer, plattor etc. som finns inom skolan. Därav finns även en del i projektet avsatt för utbyggnad av trådlös nätinfrastruktur. Så på så vis finns det ett politiskt stöd och direktiv.
Vilka investeringskostnader handlar det om och vad blir anslutningskostnaden för den enskilde brukaren?
– Då vi i vår POC valde att testa och utvärdera två olika leverantörer så är vår uppfattning att dessa ansträngde sig att leverera en bra teknisk lösning och till oss lägre pris än vad vi fått om vi inte genomfört en POC.
”I framtiden vill man dra nytta av all information som går att samla in”, heter det i underliggande dokument, bl.a. vill ni kunna erbjuda ett gästnätverk med riktad lokal information. Kan du ge exempel på vilken typ av information som avses?
– Ny teknik ger möjligheten att platsbestämma (lokalisera) var en användare befinner sig och mot vilka noder användare ansluter sig till. Det skulle kunna vara på ett bibliotek och då kan man tänka sig att lokal information som biblioteket vill informera om publiceras eller skickas till användaren. Detta är i sin linda men ett intressent framtidsperspektiv, som kanske kan påverkas av den nya dataskyddsförordningen.
Vad finns i övrigt att säga kring er digitalisering?
– Det viktiga är att digitaliseringsarbetet sker i samverkan mellan verksamhet och teknik. Det ska fungera över hela linjen både för dem som ska jobba med de digitala tjänsterna och verktygen men även för dem som ska sköta drift, service och support. Behov, önskemål, krav, ansvar, kostnader är alla lika viktiga delar för en effektiv och bra digitalisering. Kommunikation & Koncerntanke.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *