Höghastighetstågen måste gå snabbt

”Vi förespråkar en hastighet på 320 km i timmen för att nå tidsmålen för resandet och en snabb utbyggnad som innebär att man börjar bygga i alla tre ändpunkter samtidigt. Eller så snabbt det går.”
Det skriver H G Wessberg och Catharina Håkansson Boman, förhandlare, Sverigeförhandlingen, apropå bl.a. Trafikverkets senaste utspel om nya järnvägsbanor. (DI 2017-09-05)
Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att skapa förutsättningar för en snabb utbyggnad av en höghastighetsjärnväg mellan de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Koppla ihop regionerna
Sverigeförhandlingen rekommenderar ett system som dels binder ihop storstäderna med snabba resor mellan ändpunkterna, dels möjliggör snabba regionala tågförbindelser för att skapa större arbetsmarknadsregioner och tillväxt också i de mellanliggande regionerna.
”Ju högre hastigheter desto större arbetsmarknadsregioner. Men det är viktigt att komma ihåg att det är först när man har kopplat ihop regionerna som dessa effekter uppstår. Därför är det viktigt att järnvägen byggs så snabbt som möjligt”, slår Sverigeförhandlingen fast.
Läs hela artikeln via länken:
http://www.di.se/nyheter/debatt-hoghastighetstagen-maste-ga-snabbt/
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.