Högre utbildning bör inrättas

Ett nationellt forskningscentrum kring offentlig upphandling bör inrättas, med fokus på de nya krav som ställs på modern upphandling, kunskap om livscykelkostnadsfrågor och kontraktsaspekter vid funktionsupphandling.  
Linköpings universitet har redan visat intresse av att genomföra denna typ av utbildningar. Universitet har den nödvändiga tvärdisciplinära kunskapen, menar ett antal professorer vid Linköpings universitet och andra ledande personer inom offentlig upphandling, bland andra Emma Breheim, ordförande i Sveriges Offentliga Inköpare (SOI), och Mattias Lindahl, professor i miljöarbete och ledamot i Upphandlingsmyndighetens insynsråd (bilden på förstasidan).
Finansiering behövs
– Nu krävs det att regeringen skjuter till den finansiering som behövs, menar experterna och anser att en början kan vara ”att avsätta motsvarande 0,2 procent av det beräknade slöseriet, det vill säga 27 miljoner kronor per år.”
I en debattartikel pekar de på att ineffektivitet i offentliga upphandlingar kan ha kostat svenska skattebetalare 135 miljarder kronor år 2018. Det är ”hundra gånger mer än vårbudgetens skattehöjningar på 1,3 miljarder kronor.” De tillägger: ”Stelbent juridik, för lite vikt vid funktion, bristande resurser och politiker som låter populism styra inköpen är orsaker till detta gigantiska slöseri”.
Rekommendationer
För att få fart på arbetet kommer debattörerna med några rekommendationer, bl.a. följande:

  • Uppdra till lämpligt lärosäte att utveckla och med från regeringen tillförda resurser tillhandahålla en tvärvetenskaplig masterutbildning i offentlig upphandling för att lägga grunden till stärkt kompetens inom upphandling och offentliga inköp i Sverige.
  • Inrätta kvalificerade distansutbildningar i offentlig upphandling för att lyfta kompetensen bland redan yrkesverksamma beställare.

Samtliga undertecknare av debattartikeln:
Mattias Lindahl, professor i miljöarbete, ledamot i Upphandlingsmyndighetens insynsråd, Emma Breheim, ordförande, Sveriges Offentliga Inköpare, Iqbal Musaji, koncerninköpschef Borås stad, Årets inköpare 2019, Fredrik Tamm, grundare av DoubleCheck-gruppen och utvecklare av Offentliga marknaden, Ulf Nilsson, professor, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, Jakob Rehme, professor i industriell ekonomi, Linköpings universitet, Jan Kellgren, professor i skatterätt vid Linköpings universitet, Lars Witell, professor i företagsekonomi, Linköpings universitet, Andrea Fried, biträdande professor, avdelningen för företagsekonomi, Linköpings universitet.

På bilden, två av undertecknarna, fr.v: Emma Breheim, ordf. SOI och Iqbal Musaji, koncerninköpschef Borås stad, Årets inköpare 2019. Här vid utdelandet av utmärkelsen på SOI:s årsdagar. (T.h. Martin Kruse, styrelseledamot i SOI och upphandlingschef Arbetsförmedlingen.) Foto: Bo Höglander.
Artikeln var ursprungligen införd i Dagens Samhälle.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.