Höjda beloppsgränser för direktupphandling redan den 1 juli 2014?

Höjda beloppsgränser vid direktupphandling är nu ett steg närmare att bli lag. Den 13 mars 2014 lämnade regeringen över en proposition till riksdagen där man föreslår ändringar i lagen om offentlig upphandling, LOU och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi och transporter, LUF samt lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, LUFS gällande höjda beloppsgränser för upphandlande myndigheters direktupphandlingar. Lagändringarna föreslås träda i kraft redan den 1 juli 2014.

Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i viss form. Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till högst 15 procent av tröskelvärdet och är således för närvarande 271 000 kr enligt LOU respektive 542 000 kr enligt LUF och LUFS. Regeringens förslag innebär att direktupphandling i LOU ska få användas när kontraktets värde beräknas uppgå till 28 procent av tröskelvärdet enligt LOU, dvs. 505 800 kr samt 26 procent av tröskelvärdet enligt LUF och LUFS, dvs. 939 342 kr. Lagändringarna innebär således betydande höjningar av beloppsgränserna.

Nuvarande gränser för direktupphandlingar anses inte ligga på optimal nivå sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och kostnaderna för upphandlingar står inte alltid i överensstämmelse med de vinster som medförs.  De anbudslämnande företagens transaktionskostnader beräknas minska och mindre och medelstora företags inträde och medverkan till affärer med offentliga sektor beräknas öka. Till grund för denna bedömning har den statliga utredningen beaktat norska och svenska forskares analyser samt de nordiska grannländernas beloppsgränser.

Vi ställer oss mycket positiva till en höjning av beloppsgränserna då det innebär en betydande förenkling och större flexibilitet för upphandlande myndigheter samt i de flesta fall till sänkta upphandlingskostnader såväl för myndigheter och leverantörer. Upphandlande myndigheter lägger idag ner ansenliga resurser på upphandlingar till ett lågt värde och i likhet med vad som framförs i betänkandet kan upphandlande myndigheter via höjda beloppsgränser för direktupphandlingarna ägna sina resurser till mer komplexa upphandlingar av högre värde.

Susanna_Wetzler  
Susanna Wetzler – Jur. kand. och biträdande jurist på Magnusson Advokatbyrå, Malmö
Susanna Wetzler arbetar främst med offentlig upphandling samt fastighets- och entreprenadrätt och har flera års erfarenhet inom områdena. Susanna biträder såväl offentliga upphandlande myndigheter som privata leverantörer.

Natalie_Svensson
Natalie Svensson – Advokat och partner på Magnusson Advokatbyrå, Malmö
Natalie Svensson är specialiserad inom offentlig upphandling och har många års erfarenhet av LOU och LUF. Natalie är en av författarna till ” Lagen om offentlig upphandling – En kommentar”, utgiven av Norstedts juridik och utsedd till Årets Verk 2013.

0 thoughts on “Höjda beloppsgränser för direktupphandling redan den 1 juli 2014?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *