Ledarnas ledare på Offentlig Chef

– Ett gott ledarskap avgör om en organisation blir framgångsrik. Det slår Annika Elias, förbundsordförande i Ledarna, fast. På Offentlig Chef 2016 i Karlstad utvecklade hon detta ytterligare.
Hennes uppdrag på Ledarna tar mycket tid i anspråk, men att ladda batterierna är också viktigt. Fritidshuset i Bohuslän, att vistas ute i skog och mark samt läsa böcker, bland annat i historia, upptar hennes fritid. Hon är medlem i ett Churchill-sällskap och mycket intresserad av den brittiske premiärministerns göranden och låtanden, speciellt under Andra världskriget.
OA: Vilka frågor är viktigast för Ledarna just nu?
– Det centrala uppdraget är att arbeta för våra medlemmars villkor, att stärka förståelsen för ledarskapets värde. Genom att sätta fokus på ledarskap säger vi också att chefer måste ha goda förutsättningar för att utöva sitt ledarskap.
En fråga som Ledarna driver är mindre arbetsgrupper och mer tid till ledarskap. Många chefer är i dag uppbundna av administrativa uppgifter.
– Assistenter och sekreterare är funktioner som är avskaffade och chefer får ofta göra allt administrativt själva. Detta konkreta problem känns igen av många av våra medlemmar. Det gäller inte enbart offentlig sektor men är mer påtagligt där, avslutar Annika Elias.
Hon var porträtterad som PROFIL i nr 5 av OFFENTLIGA AFFÄRER i december 2015.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *