Hon startar Upphandlingsrättslig Tidskrift

I november utkommer det första numret av Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT), på initiativ av Andrea Sundstrand, jur. dr och advokat, verksam som forskare och lärare vid Juridicum, Stockholms universitet.
– Det känns spännande, säger Andrea Sundstrand till Offentliga Affärer.
Första numret lanseras i samband med en forskarkonferens som UrT arrangerar i samarbete med Konkurrensverket den 6-7 november. Då kommer drygt ett 20-tal forskare att medverka. I den första utgåvan av tidskriften kommer läsaren att hitta bl.a. artiklar av två professorer samt en studentuppsats, dessutom en del om rättsfall och praxis på upphandlingsområdet.
Blir vi konkurrenter nu?
– Nej, Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT) kommer främst att innehålla rättsvetenskapliga artiklar och analyser,  och ska dessutom endast utkomma fyra gånger per år, säger Andrea Sundstrand.
 Behövs en ny tidskrift på området offentlig upphandling?
Det finns ett ental juridiska tidskrifter i Sverige, men ingen akademisk tidskrift som specifikt behandlar frågorna kring offentlig upphandling. Bristen på vetenskapligt arbete är stort inom området, menar Andrea Sundstrand och pekar på att det gått 20 år sedan regelverket trädde i kraft men att det ändå bara finns en rättsvetenskaplig akademisk avhandling i ämnet i Sverige i dag.
 Är det en bra affär att starta en tidskrift?
– Nej, UrT är en icke vinstgivande rättsvetenskaplig tidskrift som ges ut av en ideell förening (Föreningen för utgivande av Upphandlingsrättslig Tidskrift). Syftet är inte att tjäna pengar utan att tillhandahålla en tidskrift som enbart inriktar sig på frågor om offentlig upphandling, säger advokaten och forskaren.
Enligt hemsidan krävs ca 300 prenumeranter för att tidskriften ska kunna finansieras med egna medel. Föreningen vädjar också om stöd från externa finansiärer. Bidragsgivare kan få sitt namn publicerat i följande utgåva av tidskriften, om man vill. Stiftelsen Fakultetslitteratur har bidragit med 120.000 kronor till tidskriften, vilket Andrea Sundstrand är mycket tacksam för.
På tidskriftens hemsida presenteras ett råd som är knutet till publikationen och består av akademiker verksamma inom offentlig upphandling. Medlemmarna representerar nio olika universitet och högskolor i Sverige, Danmark och Estland. Rådet ska säkerställa den akademiska kvaliteten på innehållet i UrT.
Tidskriften kommer att publiceras i en tryckt version, men kommer också att finnas elektroniskt via webbplatsen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *