”Hörsägen bakom regeringens förslag”

Mycket av problembeskrivningen bakom regeringens förslag till ny upphandlingslagstiftning baseras på hörsägen. Det hävdar Caroline af Ugglas, vice vd Svenskt Näringsliv, och Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega, på debattplats.
Inlägget publicerades först i Svenska Dagbladet (17/11 2016) och har även vidareförmedlats i svenskt Näringslivs nyhetsbrev. Skribenterna hävdar att invändningarna mot civilminister Shekarabis lagförslag inte i huvudsak handlat om att man haft en helt felaktig problembild från regeringens sida utan om att de åtgärder man som velat vidta skulle få ödesdigra konsekvenser.
De hävdar:
”Mycket av problembeskrivningen baseras på hörsägen. Civilministern brukar till exempel ofta ta upp en uppgift om låga löner i taxinäringen. Dessa uppgifter verkar i själva verket vara hämtade från en dokumentär i Sveriges Radio samt ministerns egna möten med utvalda taxiförare. Det är uppseendeväckande att detta är det underlag som ministern anför som skäl till en ny lagstiftning som kommer att förändra vår svenska partsmodell i grunden.”
”Inget underlag i utredningen”
Debattörerna ifrågasätter inte att det förekommer problem men menar att om man ska kunna komma åt dem så behövs mer kunskap om var de finns, på vilket sätt de uppträder och hur stora de är. ”Inget av detta underlag finns i utredningen vilket måste betraktas som ytterst anmärkningsvärt”, kommenterar de.
Deras förhoppning är att en riksdagsmajoritet den 30 november ger bakläxa till regeringens starkt kritiserade proposition om nya upphandlingslagar. ”Ett förslag som påtagligt skulle förändra den svenska förhandlingsmodellen och ytterligare krångla till och byråkratisera offentlig upphandling. Svenska företag och skattebetalarna är värda en bättre lösning”, avslutar Caroline af Ugglas och Ulf Lindberg.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.