Hot och våld mot myndighetsanställda

Nästan var tredje medlem i fackföreningen Jusek utsätts för hot eller våld, visar en undersökning.
– Alla former av våld och hot mot myndighetsanställda måste naturligtvis bekämpas och det enda rimliga svaret är nolltolerans, skriver Sofia Larsen, ordförande Jusek, och Håkan Öberg, vice ordförande Jusek, på DN Debatt 2018-05-14.
Debattörerna menar att det krävs ett långsiktigt, förebyggande arbete och att incidenter hanteras systematiskt och effektivt. ”Här har arbetsgivaren ett stort ansvar. Tyvärr ser vi inga tecken på att situationen har förbättrats inom de myndigheter som funnits med i tidigare undersökningar”, konstaterar skribenterna.

Har undersökt sedan 2009
Jusek har sedan 2009 undersökt förekomsten av hot, våld och trakasserier som riktas mot sina medlemmar inom rättsväsendet. I årets undersökning har man också inkluderat myndigheter utanför rättsväsendet där medarbetarna har många direktkontakter med medborgarna.
Juseks företrädare slår fast: ”Resultatet är oroväckande. Nästan var tredje medlem har utsatts för våld, hot, trakasserier, skadegörelse, mutförsök eller annan otillbörlig påverkan de senaste två åren. Skillnaderna mellan myndigheterna som ingår i årets undersökning är stora. På Kronofogdemyndigheten och Migrationsverket svarar nästan sex av tio att de har utsatts för hot, våld eller annan otillbörlig påverkan. På Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen svarar ungefär fyra av tio att de utsatts. Inom Sveriges Domstolar, Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten varierar det mellan var fjärde och var tredje.”

Kräver långsiktiga insatser
Till sist pekar de två debattörerna på att frågan om myndighetsanställdas utsatthet när det gäller hot och våld är större än de enskilda individer som drabbas.
– Vem vill ta ett uppdrag i medborgarnas tjänst om hot och våld är en del av arbetsmiljön? Som fackförbund kan vi tillsammans med arbetsgivare bidra till ett långsiktigt och tryggt arbetsmiljöarbete. På samhällsnivå måste vi genom lagstiftning och regelöversyn markera att alla former av hot och våld mot företrädare för våra demokratiska institutioner är oacceptabelt, avslutar Sofia Larsen och Håkan Öberg.
Hela artikeln via länken:
https://www.dn.se/debatt/hot-eller-vald-drabbar-var-tredje-myndighetsanstalld/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.