Hot och våld vanligare i staten än privat sektor

Tillfredställelsen över arbetssituationen fortsätter att vara mycket hög inom den statliga sektorn. Samtidigt avviker sektorn negativt i förhållande till arbetsmarknaden totalt när det exempelvis gäller hot och våld, visar undersökningen ”Arbetsmiljön i statlig sektor 2011”.

Arbetsgivarverket har publicerat ”Arbetsmiljön i statlig sektor 2011”, en undersökning som görs vartannat år. Undersökningen omfattar cirka 130 frågor inom olika områden.

Statsanställda upplever generellt sin arbetssituation mer positiv än sysselsatta på arbetsmarknaden som helhet. Inom ett par områden finns dock undantag, till exempel när det gäller andelen som blivit utsatta för hot och våld, andelen som anser att de har för svåra arbetsuppgifter och trakasserier på grund av kön. Det sistnämnda begreppet avser inte sexuella trakasserier utan exempelvis nedvärderande kommentarer eller att man på grund av kön inte tar notis om en persons mening.

Rapporten finns att läsa här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *