Hot om böter vilar nu över Upphandlarsverige

Under våren kan vi få se den första tillämpningen av upphandlingsskadeavgift vid otillåten direktupphandling. Det är Konkurrensverket som utkräver denna sanktionsavgift enligt de nya upphandlingsreglerna.

Under ett informationsmöte hos Konkurrensverket förtydligade generaldirektör Dan Sjöblom hur myndigheten planerar att arbeta med möjligheten att vidta sanktioner mot offentliga upphandlingar som utförts i strid mot gällande lagstiftning. Det är framförallt kontrakt gällande stora summor eller upphandlingar som kan bli vägledande som riskerar att bli granskade i domstol på initiativ av Konkurrensverket.

– Vi är inte ute efter att jaga enskilda upphandlare som sköter sitt jobb. Vi vet att de allra flesta upphandlingar sköts mycket professionellt, och helt enligt reglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Hittills har det inte funnits någon påföljd för de myndigheter som inte följt reglerna när de gjort upphandlingar. Nu när det finns ett reellt hot om ogiltighet av ingångna avtal och böter på maximalt tio miljoner kronor hoppas man att fler kommer att följa reglerna.

– Det är viktigt att våra gemensamma skattepengar används på det mest effektiva sättet. Om reglerna följs och alla upphandlingar konkurrensutsätts så minskar risken för korruption, säger Dan Sjöblom.

– Vår möjlighet att driva ärenden är beroende av att vi får information om dem. En otillåten direktupphandling, där kontrakt skrivits utan föregående annonsering och konkurrensutsättning, är ingenting som någon vill tala om. Varken leverantör eller beställare.

För att få information om sådana inköp har Konkurrensverket förstärkt sin organisation internt och lagt upp en metod för att söka sig fram till relevant information på flera olika vägar.

– Vilket eller vilka ärenden som kan bli aktuellt att ta till domstol kan vi inte säga idag. Men det är viktigt att understryka att vi inte kommer att tveka att använda de möjligheter lagen nu ger när lagens krav har åsidosatts. Vårt syfte är inte att få sanktioner utdömda, utan att bidra till att offentlig upphandling skapar samhällsnytta genom att upphandlingarna sker på ett korrekt och konkurrensutsatt sätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *