HPE lanserar Gaia-X-lösningar

Hewlett Packard Enterprise lanserar Gaia-X-lösningar för att påskynda värdeskpanadet av data. Nytt ramverk för lösningar, marknadsplats och nya tjänster ska hjälpa företag att göra sig redo för datainfrastrukturen Gaia-X. 

Det framkom vid en digital information som OFFENTLIGA AFFÄRER fick inbjudan till och deltog vid.

Det var den 18 maj 2021 som Hewlett Packard Enterprise (HPE) presentarde sina nya lösningar riktade mot företag med målet att förbättra värdeskapande av data med hjälp av Gaia-X, en kommande gemensam europeisk molninfrastruktur för data som stöds av över 300 aktörer i Europa och världen.

HPE Gaia-X Solution Framework har utvecklats för företag, tjänsteleverantörer och offentliga institutioner som vill delta i infrastrukturen. Ramverket stödjer praktiskt taget alla funktioner som krävs för att både dela och konsumera data i en decentraliserad, federerad miljö. Företag och institutioner kan tack vare detta skapa värde ur data, få insyn i massiva dataflöden samt stärka ägarskapet över sina datadrivna affärsmodeller.

Ramverket bygger på en referensarkitektur, med utvalda mjukvarukomponenter från HPE och tredje part, samt affärsplattformen Cloud28+, en marknadsplats med fokus på att omvandla data och tjänster till intäktsgenererande källor. Alla lösningar finns tillgängliga som tjänster via HPE GreenLakes molntjänster.

HPE presenterar nu även tjänsten HPE Pointnext Gaia-X Roadmap Service, vars syfte är att hjälpa kunder bedöma hur redo de är för Gaia-X och utifrån det fastställa en roadmap.

– Gaia-X är svaret på en av de viktigaste frågorna inför nästa våg inom den digitala omvandlingen: Hur kan vi skapa nätverkseffekter utan att centralisera all data? Det faller i linje med vår bolagsstrategi som bygger på att skapa värde ur data, oavsett var den befinner sig. Däremot gör inte Gaia-X arbetet själv. För att dra nytta av Gaia-X-plattformen krävs förmåga inom flera områden. I korthet måste du veta hur du skapar värde ur data och sätter data i arbete. Det här är precis vad vi hjälper kunder med, med våra Gaia-X-lösningar, säger Johannes Koch, Senior Vice President, Tyskland, Österrike och Schweiz, HPE.

En ny era av decentraliserade data som driver ekonomiska och sociala framsteg

Den Europeiska kommissionen har meddelat att värdeskapande av data kommer vara avgörande för att driva ekonomiska och sociala framsteg under kommande årtionden. ”En ny våg” av data från industrier och näringslivet kommer stå till grund för omvandlingen, varav 80 procent av all datavolym beräknas hanteras i decentraliserade nätverk år 2025. Detta kommer enligt World Economic Forum tillåta verksamheter att skapa ”värde ur datainsikter” i form av nya intäktskällor, nya affärsmodeller, bättre kundupplevelser och bättre fattande av beslut.

Ett helt nytt sätt att skapa värde ur ägande av data

Det står däremot ännu inte klart i vilken utsträckning företag kommer kunna nyttja de nya möjligheterna. Enligt en global rapport från IDC och Seagate sätts endast 32 procent av tillgängliga företagsdata i arbete. Därtill menar Europeiska kommissionen att ”ett begränsat antal stora techbolag idag besitter en stor del av världens data. Detta kan komma att begränsa incitamenten för att skapa, växa och förnya datadrivna bolag”.

Decentraliserade infrastrukturer inom moln och data skapar ett helt nytt sätt att möta utmaningarna. De tillåter delning och aggregering av data, analys och tjänster i stor skala utan en central mellanhand. Detta innebär lika villkor, med makt och möjligheter fördelade över samtliga parter.

Gaia-X kliver nu in i en operationell fas med sina första flaggskeppsprojekt och de första Gaia-X-kompatibla lösningarna väntas certifieras i december 2021.

HPE hjälper redan dussintals kunder förbereda sig för Gaia-X

HPE har sedan dag ett varit medlem i den ideella organisationen Gaia-X AISBL och bidrar därigenom till arkitektur, standarder och certifiering inom Gaia-X. HPE hjälper redan dussintals verksamheter i Europa att förbereda sig för decentraliserade datainfrastrukturer som Gaia-X.

Ett av dessa företag är Orange Business Services, en europeisk nätverksleverantör av digitala tjänster.

– Vi hjälper till att forma de tekniska och datamässiga grunderna för ekosystemet Gaia-X, och i nuläget anpassar vi Orange Cloud-tjänsterna för att möta dessa specifikationer så att vi kan fortsätta leverera de mest pålitliga molnlösningarna till våra kunder inom Gaia-X. HPE är en nyckelpartner för driften av Oranges molnlösningar med sina toppmoderna funktioner och teknik. Med HPE:s gedigna expertis och tjänsteutbud, får vi stödet vi behöver för utvecklingen som krävs för att till fullo dra nytta av decentraliserade nätverk som Gaia-X, säger Cedric Parent, Deputy CEO, Orange Cloud.

Den finländska organisationen CSC – IT Center for Science Ltd som driver superdatorn LUMI, Europas första superdator i pre-exascale, förbereder sig för att tillgängliggöra superdatortjänster som en del av ett större ekosystem av funktioner, där Gaia-X spelar en stor roll.

– Vi arbetar med HPE för att erbjuda pålitliga, säkra och effektiva superdatorer till forskning och näringslivet. CSC är glada att stå till tjänst med expertis inom hantering av känsliga data, t.ex. inom hälsoforskning, säger Pekka Manninen, Director, LUMI Leadership Computing Facility, CSC.

Lösningsramverk för Gaia-X-beredskap

En central del av HPE Gaia-X Solution Framework är referensarkitekturen som lägger de nödvändiga grunderna för att bygga användar-case med Gaia-X. Det säkerställer säker drift av infrastrukturen vid decentraliserade arbetslaster och inkluderar en struktur för central styrning.

Den tekniska basen är HPE Ezmeral Software Platform som erbjuder möjligheter som enhetlig åtkomst till distribuerade data och enhetlig styrning av distribuerade Kubernetes-kluster. HPE drar också nytta av SPIFFE, Secure Production Identity Framework For Everyone, och SPIRE – open-source-standarder för säker autentisering av mjukvarutjänster över plattforms-agnostisk ID-kryptering.

Affärsplattformen Cloud28+ låter kunder nyttja och generera intäkter på sin data och tjänster. Plattformen är tillgänglig för bruk av enskilda verksamheter, utöver partners i HPE:s nätverk.

HPE kommer utrusta sitt ramverk med de gränssnitt, anslutningar och tjänster som krävs för att kunder sömlöst ska kunna ansluta till plattformen och ekosystemet inom Gaia-X.

Tillgänglighet
HPE Gaia-X Solution Framework och HPE Pointnext Gaia-X Roadmap Service är tillgängliga inom Europa. Lösningarna finns tillgängliga via HPE GreenLakes molntjänster. Gränssnitt och anslutningar görs tillgängliga så snart specifikationerna för Gaia-X färdigställs.

Om HPE 
Hewlett Packard Enterprise är ett globalt edge-till-moln, platform-as-a-service-företag som hjälper organisationer att påskynda resultat genom att samla in, analysera och agera utifrån data – överallt. HPE möjliggör för kunder att accelerera sina affärsresultat genom att leverera nya unika, öppna och intelligenta teknologilösningar, genom nya affärsmodeller och upplevelser, samt genom att bidra till att öka den operativa effektiviteten idag och i framtiden. För mer information, besök: www.hpe.se.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *