Humana vinner två upphandlingar i Kungsbacka

Humana Omsorg AB har fått tilldelningsbeslut att driva två äldreboenden i Kungsbacka kommun. Det ena ligger i Vallda Heberg och är helt nyproducerat med 65 lägenheter. Det andra är Ekhaga äldreboende i Onsala med 94 platser. Humana bedriver äldreomsorg sedan tidigare i närliggande kommuner, där bland Varberg.

Nämnden för Äldreomsorg tog den 13 juni beslut om att Humana blir entreprenör för det nya äldreboendet i Vallda Heberg med inflyttning den 1 oktober i år. Driften av Ekhaga äldreboende tar Humana över från den 1 december 2013.

– Det här är två olika upphandlingar där vi fått förtroendet att driva äldreomsorg. Vi är väldigt glada och stolta att vi fick högsta betyg på kvalitet på Ekhaga. Det betyder mycket vid en
upphandling men är speciellt roligt för oss vars ambitionsnivå gällande kvalitet alltid är hög. Varje person ska kunna påverka sin egen situation och vardag, säger Johan Åsbrink, VD för Humanas äldreomsorg.

Övertagandet av Ekhaga äldreboende kommer att ske i nära samplanering med kommunen och fackliga parter. Humana kommer att inleda arbetet med att omgående informera boende, närstående och personal så fort tilldelningsbeslutet vunnit laga kraft vilket normalt tar 10 dagar. Nyrekrytering av cirka 70 tjänster till det helt nya boendet i Vallda Heberg kommer att påbörjas inom kort.

– Det kommer bli mycket roligt att få anställa så många i Kungsbacka kommun. Vi ser fram emot att bli en stor arbetsgivare där vi tillsammans ger den bästa omsorgen åt Kungsbackas äldre på våra boenden, säger Johan Åsbrink.

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans. Våra övriga verksamheter är LSS-boenden, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 8 000 medarbetare över hela landet som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.

Källa: Humana

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *