Hur kan Users Award främja e-förvaltning?

Det borde vara ett upphandlingskrav att de IT-system som offereras har blivit användartestade, menar Ove Ivarsen från användarorganisationen Users Award.

Users Awards undersökningar visar att IT-systemen på våra arbetsplatser orsakar svåra problem för medarbetarna. Problemet kan åtgärdas genom att engagera medarbetarna i utvecklings- och införandeprocesserna.

Vilka är Users Award?
– Users Award är en användarorganisation som driver användbarhetsfrågor i IT-system. Vår affärsidé är att kartlägga slutanvändarnas erfarenheter av sina IT-system. Den information vi samlar in kan vara till nytta för andra. Vi delar även ut priset Användarnas IT-pris och på så sätt synliggörs faktorerna bakom framgångsrika lösningar.

Vilka är det som nomineras till Användarnas IT-pris?
– Tävlingen är unik i världen skulle jag vilja påstå, eftersom det är användarna som nominerar, de som arbetar i systemen. Vi får in mellan 10-20 nomineringar, många av dem är ifrån vården.

Hur kommer det sig att ni får många rapporter från just vårdområdet?
– I den offentliga sektorn råder en öppenhet, en möjlighet att diskutera frågorna som leder till förbättringar. Inom den privata sektorn kan eventuella problem med IT-systemen vara en affärshemlighet. En IT-chef i landstinget har inte svårt att kontakt oss och göra en mätning. Vi är en neutral part i de här sammanhangen.

Vad är era erfarenheter av IT-systemen i vården?
– Systemen från landstingen är unika på så sätt att användarna generellt har varit delaktiga i någon mån i utvecklingen och införandet. Man har verksamhetsanpassat systemen vilket leder till nöjda och trygga användare. Användare som har blivit lyssnade på. Goda system minskar riskerna för fel, och läkare hittar snabbt rätt information.

Har systemen blivit bättre de senaste åren?
– Min uppfattning, som jag tolkar det utifrån våra uppdrag, är att det rent generellt sett har blivit bättre. Idag klarar systemen av att kommunicera och samverka, något som var ett stort problem för bara fem år sedan. Samverkan är viktig inte bara inom kommuner, utan mellan kommuner. Goda IT-lösningar ger överblick, kontroll och bättre säkerhet. Samtidigt vill jag höja ett varningens finger i sammanhanget. Utvecklingen av mer komplexa och kommunicerande system leder samtidigt till att behovet av användarfokus ökar. Om man hamnar fel är det stora användargrupper som påverkas.

Har beställarna av IT-systemen också blivit bättre?
– Inför en investering av ett IT-stöd ska man diskutera verksamhetens mål i första hand. Tidigare har man gått ut och tittat på marknaden för att se vad som finns, beslutat sig för att köpa det och sedan anpassat verksamheten till systemet. Det fungerar inte och det har man insett. Jag upplever att det finns en ökad medvetenhet, att mognaden växer. På sikt kommer vi att bli väldigt duktiga i Sverige.

Vad vill du säga till landets offentliga upphandlare?
– Man borde ha som upphandlingskrav att de IT-system som offereras har blivit användartestade. Upphandlare bör inte bara lyssna på leverantörer och säljare utan ta kontakt med kunder som redan har erfarenhet av de aktuella systemen.

 

Fakta: Users Award

Users Award erbjuder leverantörer att användarcertifiera sina system och programvaror. Beställare kan få hjälp med att utvärdera sin IT-användning vilket inte minst landstingen gjort under 2005. Andra kunder har varit till exempel Skatteverket, Vattenfall och Finansförbundet. De har genom insatser från Users Award ökat kvalitén på sitt IT-användande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *