Hur man skapar en god digital arbetsmiljö 

Digitaliseringen ger möjligheter men kan också innebära risker för individer, grupper och organisationer. Roger Edsand berättar om hur arbetsmiljörisker kan identifieras i ett tidigt skede vid IT-projekt och hur vi kan få en aktuell bild av den digitala arbetsmiljön. Från planering till användande med ett förebyggande perspektiv.
Roger Edsand, Utvecklingsledare, Göteborgs Stad/Intraservice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *