Hur påverkar läget vår digitala säkerhet?

Hallå där! 3 snabba med…
Mattias Fahlén, ansvarig för offentlig sektor, Salesforce, som medverkar under eFörvaltningsdagarna i år igen.

Mattias Fahlén, Salesforce.

Vad blir viktigt i år att prata om och diskutera under dagarna?
– Det mest självklara är naturligtvis säkerhetsläget och hur detta bland annat påverkar vår digitala säkerhet. Men jag hoppas att vi inte glömmer bort att diskutera frågor som inte bara parerar verkligheten här och nu men också driver oss framåt; som hur vi arbetar för att digitaliseringen av den offentliga sektorn verkligen ska göra livet enklare för Sveriges invånare? Hur servicegraden och informationskvaliteten kan förbättras både ifråga om att vara mer relevant och ifråga om att vara tillgänglig via alla typer av kanaler och vid vilken tidpunkt som helst.

– Allt detta behöver dessutom ske samtidigt som kommuner, regioner och myndigheter får möjlighet att effektivt omfördela arbetet och optimera sina resurser till att tillhandahålla dessa för invånare värdefulla tjänster.

Varför är det viktigt med den här typen av mötesplatser?
–Det är ett mycket bra tillfälle att träffas, diskutera och nätverka med såväl nya som gamla bekanta. Salesforce satsar ju som bekant stort på den offentliga sektorn just nu eftersom vi tror att vi har lösningar som kan bidra till ett bättre samhälle. Det är självklart att vara med där beslutsfattarna samlas.

Vad ser du som de största utmaningarna för offentlig sektor det kommande året?
– Den stora utmaningen för den offentliga sektorn ligger i att svenskarna nu överför sin upplevelse av att vara konsumenter och arbetstagare med effektiva digitala verktyg, till att vara medborgare med lika effektiva digitala verktyg i sin dagliga dialog med det offentliga. 

– Behovet av offentliga tjänster existerar inte bara mellan 9 och 17 på vardagar och ska heller inte vara beroende av om man bor i storstaden eller på glesbygden. Det finns därför ett stort behov av starka, digitala lösningar inom sektorn. Medborgarnas förväntningar på detta behöver mötas snarast. Risken finns annars att man cementerar de upplevda skillnaderna mellan det privata och “moderna” kontra det offentliga och “daterade”.


Om eFörvaltningsdagarna

Programmet till eförvaltningsdagarna, en av Sveriges största konferenser och mötesplatser inom IT och digitalisering för offentlig sektor, släpps inom kort och kommer att gå 19-20 oktober på Nackastrand möten & event – som är det nya namnet på Nackastrandsmässan. Konferensen arrangeras för trettonde året i rad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *