Hur ska statens bolag styras?

Ekonomistyrningsverket har lämnat svar på utredningen kring hur de statliga bolagen ska förvaltas och kritiserar att förslaget leder till bristande insyn.

Utredningen Ekonomiskt värde och samhällsnytta – förslag till en ny statliga ägarförvaltning (SOU 2012:14) föreslår bland annat att den operativa förvaltningen av samtliga statliga bolag bör läggas i ett nybildat bolag. ESV kritiserar att förslaget är onyanserat, dåligt utrett och inte övertygande bland annat med hänsyn till bristande insyn.

”Med en bolagslösning skulle stora delar av det regelverk som tillförsäkrar individernas insyn i det allmännas verksamhet inte vara tillämpligt.”

Istället föreslår ESV att den operativa förvaltningen av de statliga bolagen läggs på en eller flera myndigheter.

Källa: ESV

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *