Hur skapar vi plats på arbets­marknaden?

Fler ska ut i arbetslivet, föreningsvärlden behöver ständigt fler händer och det behövs arbetsplatser som ser människor som bidrar efter förmåga. Denna fråga debatterades av bland andra arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

En panel bestående av arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, Karin Mattsson Weijber från Riksidrottsförbundet, Fryshusets Johan Oljeqvist, Lena Wetterlind från Arbetsförmedlingen och Henric Hedberg från Trygghetsrådet konstaterade att civilsamhället i form av ideella föreningar och organisationer spelar en mycket viktig roll för sysselsättningen i Sverige. Hanna Hallin, Sektor 3, modererade samtalet.

Hillevi Engström inledde med att konstatera att civilsamhället drar ett viktigt lass för de grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, funktionshindrade, utrikesfödda och ungdomar. Det behövs långsiktiga alternativ.

– Mina erfarenheter inte minst som polis är att vi måste ta hand om vissa utsatta grupper. Bara någon vecka efter att en kriminellt belastad person blivit utsläppt stötte vi på den personen i något polisärende, sa Hillevi Engström.

Till exempel idrottsförbunden som kan rekrytera med lönebidrag spelar en viktig roll för att återföra människor till arbetsmarknaden.

Johan Oljeqvist, vd på Fryshuset och tidigare på Myrorna konstaterade att ideella organisationer har en fördel jämfört med det privata näringslivet när det gäller lönebidragsplaceringar.

– Det kan vara motiverande för den anställde att vi inte är vinstdrivande, att det inte är någon som tjänar pengar på dem, sa Johan Oljeqvist.

Han påpekade också att vi måste tillåta långsiktiga placeringar för de här personerna.

– En sexmånadersplacering kan vara ett stressmoment.

Henric Hedberg från Trygghetsrådet och projektledare för ÅSA-projektet framhöll fördelarna med så kallade Föreningspooler som finns över hela landet.

– En anställning hos en förening är ofta ett ensamt arbete som kräver många olika typer av vitt skillda kompetenser och där arbetsgivaren är en ideellt arbetande person. Med en Föreningspool kan man samla många olika kompetenser, man får arbetskamrater och en professionell arbetsgivare med mer långsiktig planering.

Dessutom ger det föreningarna möjlighet att rekrytera någon på mycket begränsad deltid, som 10 procent.

Samtliga paneldeltagare tog möjligheten att lämna önskemål till arbetsmarknadsministern. Hillevi Engström tog till sig alla tankar och synpunkter och berättade att man planerar att kartlägga alla de arbetsmarknadsstöd som finns.

– Men inte för att skära ner utan för att göra bättre, sa Hillevi Engström.

Seminariet arrangerades av Arbetsgivaralliansen och Trygghetsrådet som avslutningsvis passade på att dela ut ett pris, till årets ledarstipendiat. Priset gick till Karin Mattsson Weijber, ordförande i Riksidrottsförbundet.

Motiveringen lyder ”Karin lyckas leda en komplicerad organisation genom utmanande situationer på ett sätt som leder till framgång. Karin utstrålar ett smittande engagemang och glädje och inspirerar andra och leder till att fler, framförallt unga kvinnor, vill ta sig an uppdrag”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *