Idéburna aktörer hamnar utanför

– De idéburna verksamheter som vi leder skulle hamna utanför regeringens definition endast på grund av att vi inte valt att driva vårt arbete som stiftelser eller ideella föreningar.
 Det påpekar ett antal företrädare för idéburna aktörer i välfärden på debattplats i Dagens Samhälle (2018-03-20). Samuel Borg, vd Immanuelskyrkans Vård AB och styrelseledamot i Famna är en av undertecknarna.
– Formen får inte bli viktigare än innehållet, men det är just det som riskerar att bli resultatet av Finansdepartementets förslag, hävdar Samuel Borg  och övriga debattörer.

Icke vinstdrivande bolag
Ett exempel är Immanuelskyrkans Vård AB som driver ett äldreboende i Stockholm. Det är församlingens diakonala projekt, som behövde särskiljas från dess driftsbudget. Stiftelseformen ansågs ha nackdelar vad gäller flexibilitet. Församlingen driver vårdboendet som icke-vinstdrivande bolag.
”Trots att idéburna utförare utgör en väldigt liten andel av svensk välfärd, och att regeringen säger sig vilja se tillväxt i andelen, så exkluderar förslaget många av oss som redan finns där”, framhåller de idéburna aktörernas representanter.
Läs hela artikeln via länken: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/regeringen-forminskar-ideburen-valfard-21271
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.