Inbromsning i svensk ekonomi

Tillväxten i svensk ekonomi stannar upp under vintern, spår Mats Kinnwall, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting. Trots att sysselsättningen minskar kommer ändå kommuner och landstings skatteunderlag utvecklas förhållandevis väl.

Fortsatta negativa signaler från omvärlden gör att SKL:s ekonomer skruvar ned bedömningen för svensk ekonomi. Först en bit in på 2013 börjar hjulen snurra snabbare igen men läget på arbetsmarknaden bedöms bli fortsatt svagt under hela året.

Bedömningen är att BNP ökar enbart 1,2 procent 2013, vilket är samma tillväxt som i år. Den fortsatt svaga tillväxten gör att arbetsmarknaden försvagas. Arbetslösheten stiger under 2013 och en förbättring av arbetsmarknadsläget sker först med början 2014.

– Framtidsutsikterna på arbetsmarknaden ser dystrare ut än på länge säger Mats Kinnwall, chefsekonom på Sverige Kommuner och Landsting.

Trots en svagare utveckling av sysselsättning och löner påverkas bedömningen av skattunderlagets utveckling ganska lite. Nästa år räddas skatteunderlaget av växande pensioner. Lägre taxeringsutfall 2011 och lägre skatteunderlagstillväxt försämrar kommunernas resultat med drygt 1 miljard kronor både 2012 och 2013. Landstingens resultat försämras av motsvarande skäl med 400 miljoner kronor dessa båda år. 2013 höjer 8 landsting och 24 kommuner skatten medan 8 kommuner sänker skatten.

Den svagare konjunkturutvecklingen får större återverkningar på 2014. Skatteunderlagstillväxten skrivs detta år ner från 3,7 till 3,2 procent. Det motsvarar en försämring av kommunernas och landstingens resultat med 3,0 respektive 1,4 miljarder kronor.

– Trots en mycket svag utveckling i stora delar av vår omvärld klarar sig således den svenska kommunsektorn relativt helskinnad de närmaste åren, även om det inte är fråga om några gyllene tider, säger Mats Kinnwall.

Källa: SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *