Inbyggd regelefterlevnad – en utmaning

Att bygga in regelefterlevnad i de offentliga digitala systemen är en utmaning, men ingen omöjlighet. Det är budskapet som Johan Christenson, vd, City Network, vill framföra. Samtidigt betonar han vikten av det gedigna arbete som flera myndigheter gjort för att visa på lagliga digitala infrastrukturalternativ

OFFENTLIGA AFFÄRER fick en pratstund med honom igen. För en tid sedan publicerade vi en artikel där Johan Christensson framhöll vikten av att molntjänster respekterar den personliga integriteten.

Johan Christenson, vd, City Networks.

– Det är busviktigt, det fattar alla som fått sin identitet kapad, menade City Networks vd då apropå privacy eller rätten till privatliv och skydd för personlig integritet, en humanitär rättighet. Och han har inte ändrat sig!

Europeisk standard
City Network är en global leverantör av molntjänster för IT-infrastruktur och delaktigt i byggandet av det europeiska molnalternativet och engagerade i Gaia-X där syftet är att finna en standard för europeiska molntjänster.

Samtidigt har en grupp av 8 myndigheter inom eSamverkanprogrammet nyligen släppt en rapport om alternativa tjänster till Microsofts mötestjänst Teams. Detta efter att bland andra Skatteverket och Kronofogdemyndigheten tidigare ogiltigförklarat den populära amerikanska molntjänsten då den enligt myndigheterna inte kan leva upp till svenska lagkrav. 

30-tal olika lösningar
I rapporten finns ett 30 tal olika lösningar för digitalt samarbete rekommenderade, bland annat City Networks Compliant Office.

–  eSamverkansprogrammets utredning visar med all önskvärd tydlighet att integritetsfrågan, samt att följa lagar och regler, är viktigt för offentlig sektor, fortsätter Johan.

Allt digitaliseras
– Det digitala är en förutsättning i nästan alla samhällskritiska system i dag, menar Johan Christenson.

Runt 2012-2013 började man på allvar inse värdet av data och förstå att identiteter kan stjälas och vad som sker när kritiska data hamnar i fel händer.

– Detta resulterade i GDPR 2018 och några år efteråt ser vi att frågor om digital suveränitet, samhällets sårbarhet, halvledarkris, elbrist och annat skärper uppmärksamheten ytterligare kring dessa frågor.

Samtidigt har stora USA-baserade aktörer börjat ifrågasättas från ett integritetsperspektiv och med tanke på hur personuppgifter ska hanteras i enlighet med svensk grundlag.

Laglighet – en hygienfaktor
– Det värmer i själen som svensk när jag ser att laglighet nu betraktas som en hygienfaktor, säger Johan Christenson och uttrycker tacksamhet över eSamverkanprogrammet och den lista på leverantörer som kan agera utan att hamna i strid med lagar om bland annat personskydd.

Arbetet är dock långt ifrån slutfört. Den 15 december 2021 läggs en statlig utredning fram som ytterligare belyser frågeställningar kring lagring av data i molnet, eventuellt behov av ett statligt moln, Gaia-X, med mera.

OFFENTLIGA AFFÄRER lär få anledning att återkomma.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *