”Inför en broms för kommunalskatt”

Kommunala skattehöjningar borde inte subventioneras av staten. En skattebroms skulle få kommunerna att behöva ta konsekvenserna av sin egen skattepolitik.
Det menar Jacob Lundberg på tankesmedjan Timbro. Jacob Lundberg är chefsekonom på Timbro sedan maj 2017 och ansvarar för Timbros arbete på skatteområdet.
Han menar att staten har ett ansvar eftersom staten bidrar till att kommunalskatterna höjs. För att rätta till det borde en kommunalskattebroms införas, så att kommuner som höjer skatten straffas med lägre statsbidrag, skriver Jacob Lundberg i Svenska Dagbladet 21/2 2019.
Rekord i kommunalskatt
I år slog kommunalskatterna rekord igen, konstaterar han och menar att det utgör ett problem för samhällsekonomin, eftersom höjda kommunalskatter innebär att alla får högre marginalskatt vilket gör det mindre lönsamt att arbeta. ”Det är också tveksamt om pengarna används på bästa sätt. Linköping ska exempelvis bygga ett nytt badhus för en miljard”, resonerar chefsekonomen.
Skattebroms har prövats
En kommunalskatte-broms var i kraft 1997–1999, när Göran Perssons regering ville begränsa kommunalskattehöjningarna. Under dessa år fick kommuner som höjde skatten bara behålla hälften av intäktsökningen. Den andra halvan drogs in av staten genom minskade statsbidrag. Bara tre kommuner höjde skatten under tiden skattebromsen gällde.
En permanent kommunalskattebroms av samma konstruktion skulle motsvara ungefär de subventioner till kommunalskattehöjningar som utjämningssystemet, jobbskatteavdraget och momsen skapar.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *