Inför nolltolerans mot evighets-kemikalier

Offentliga verksamheter bör ha nolltolerans mot evighetskemikalier i brandsläckare. Det hävdar Melker Lang, brandskyddsexpert, GPBM Nordic, specialister inom bland annat brandsäkerhet och industriella batterilösningar.

I en debattartikel för OFFENTLIGA AFFÄRER utvecklar han argument och fakta kring detta. Hela texten publiceras i nr 2 med utgivning i juni 2022. Här följer en sammanfattning av Melker Langs opinionsartikel.


Melker Lang, brandskyddsexpert, GPBM Nordic.

Sedan mer än 20 år finns principer i Miljöbalken om att välja alternativ som utgör minst fara för människors hälsa och miljö. Ändå har skumsläckare länge varit branschstandard. Problemet med dessa skumsläckare är att de innehåller poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS), en slags tensider eller så kallade evighetskemikalier.

Ämnena är helt onedbrytbara eller kan till viss del brytas ned till andra PFAS-ämnen som i sin tur inte bryts ned alls. Kommer dessa ämnen ut i naturen finns de kvar för alltid vilket gör att ämnena också ökar över tid. Detta kan ske både när ämnena produceras, genom användning eller vid avfallshantering.

Offentliga platser, skolor, kontor
Ändå sitter släckare av denna typ utplacerade överallt på offentliga platser, skolor och kontor – även där det saknas behov av skum som släckmedel. Enligt MSB:s statistik är endast cirka två procent av alla bränder sådana där det finns risk för pölbrand och där skumsläckare behövs.

Det är dags att man redan vid upphandling börjar ställa krav på tensidfria släckmedel där man har en nolltolerans mot PFAS och andra evighetskemikalier. Det handlar inte bara om att följa nödvändiga och förestående lagkrav, utan att också ta ansvar genom att inte fortsätta sätta upp miljöfarliga släckare. Särskilt det offentliga har ett ansvar att bidra till att ny och miljövänlig teknik utan evighetskemikalier används i högsta möjliga mån.

Melker Lang, brandskyddsexpert, GPBM Nordic

Om företaget
Är specialister inom brandsäkerhet, industriella batterilösningar samt konsumentbatterier med tillhörande produkter. Läs mer här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *