Inga nya upphandlings­lagar

Konkurrensverket och Kammarkollegiet har svarat på utredningen om innovationsupphandling och båda myndigheter är positiva till förslagen, utom till att införa tillägg till upphandlingslagstiftningen.

 

Konkurrensverket ställer sig positivt till innovationsfrämjande upphandlingar som lyfts fram i betänkandet och delar också utredningens uppfattning och beskrivningar av de möjligheter som finns för innovationsfrämjande åtgärder.

Även Kammarkollegiet delar utredningens bedömning att det är angeläget att tillämpningen av innovationsvänlig upphandling och innovationsupphandling ökar och att det inom ramen för gällande regelverk är möjligt att genomgöra innovationsvänliga upphandlingar.

För det fall lagstiftning inte krävs enligt EU-rätten anser man att det inte bör införas en lag om förkommersiell upphandling. Konkurrensverket menar att en ny lag om förkommersiell upphandling skulle komplicera den offentliga upphandlingen. Ytterligare regler skulle dessutom vara svåra att förena med målsättningen om att få färre och enklare regler vid offentlig upphandling.

Yttrandena till regeringen gäller alltså betänkandet Innovationsupphandling (SOU:2010:56).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *