Ingen föds som en god retoriker

Att vara övertygande är snarare resultat av ett metodiskt arbete i att analysera vad som går hem. Oavsett vilken roll man har i en organisation kan det löna sig att bli mer effektiv i sin kommunikation, menar David Loid.

David Loid är forskare i strategiprocesser och en av landets mest anlitade föreläsare i retorik. Han delar sin tid mellan att vara konsult i kommunikationsstrategier och övertygandeprocesser, uppdragen som styrelseordförande i ett antal bolag och forskningen.

– Jag har vid sidan om arbetet tagit upp mina forskarstudier på Chalmers och ska gå vidare och doktorera i strategiprocesser, berättar David Loid när vi träffar honom en härlig vårdag i Göteborg.

I förberedelserna inför intervjun fick jag snabbt ihop en diger researchportfölj med David Loids erfarenhet, kompetens och kunskap i retorik – en mästare i kommunikation, strategisk retorik och övertygande processer! Vad skulle jag förvänta mig? Efter lite småprat konstaterar jag att han är behaglig och skämtsam i sin framtoning och det känns tryggt att ställa mina frågor.

Det finns tabun
David Loid arbetar med företags affärsstrategier. Det handlar om hur organisationer sätter sina mål och hur man sedan kommunicerar och säkerhetsställer att organisationen anstränger sig att nå de här målen.

– Det finns en del tabun kring detta om vem som får ge sig in i diskussionen om organisationens mål, vem som tillåts komma med lösningar, när man får diskutera det och när man inte får diskutera det.

Menar du att det är outtalade koder som gäller och vad tror du det beror på?

– Det är det jag ska ta reda på, men en av anledningarna är ju att strategiskt arbete, en av mina grundtankar, står i direkt motsats till operativ effektivitet. Den tid som du arbetar strategiskt kan du sällan sälja till andra, den blir bortprioriterad, replikerar David Loid.

– Ju mer man tillåter folk att agera strategiskt desto mindre förutsägbart blir organisationens beteende för ledningen och beroende på vilken typ av ledning det är och vad de är intresserade av får du antingen bra möjligheter ur ledningens perspektiv eller inte, fortsätter han.

– Det finns också en Janteaspekt, ”vem är jag att tro att jag ska komma fram med en bra strategi” och det finns en underliggande tanke om att den som är smartast och mest intelligent är den som kommer upp med den bästa strategin.

– Jag har jobbat i många år väldigt strukturerat med strategiprocessen och vet att så inte är fallet utan det är den som förbereder sig bäst, den som har tagit reda på flest saker, läst in sig, förstår tänket, där kunden är normen och har en genuin kunskapsbas, som gör det, berättar David.

Hur bli en bra retoriker
Retorik är ytterligare ett begrepp som ingår i din kunskapsbas. Kan man lära sig att bli en bra retoriker eller är det en medfödd talang?

– Det är definitivt en förvärvad förmåga man lär sig genom att anamma ett analytiskt perspektiv; Hur lyckades jag påverka andra då? Man lär sig av det och prövar och agerar efter den kunskapen. Om man gör det frekvent (över tid) och anstränger sig så blir man till slut riktigt bra. Så det är ingen som föds bra, däremot är det viktigt att naturligt ta för sig av de tillfällen som bjuds och därmed öva sig att bli bättre och bättre. Barn som får positiv feedback och uppmuntran och vågar sig på att påverka andra och tar plats kan därmed utvecklas den vägen, svarar David Loid.

– Några som var väldigt bra retoriker, kanske de största retorikerna under 1900-talet och som verkligen har påverkat folk, var Hitler och Churchill. De var usla till att börja med båda två, men via oerhört metodiskt arbete blev de båda två oerhört bra.

Göran Person är ytterligare ett exempel. När han tillträdde som skolminister -89 var han föraktad av lärare, när han sedan blev finansminister var det inte lika illa men han var allmänt hånad, för att sedan stå i full blom i valrörelsen 2002, då han närmade sig landsfadersstatus. Det är exempel på tålmodigt arbete, säger David Loid.

Kommunicera ekonomisk information
Under konferensen Ekonomidagarna i augusti, som arrangeras för tjugonde året, kommer David Loid att tala under rubriken ”Så kommunicerar du ekonomisk information så att alla förstår”.

Han vill visa på hur vi ska kommunicera för att presentera information på ett effektivt sätt. Detta genom att beröra flera nivåer samtidigt, med en medryckande stämning.

– Jag ska bland annat prata om hur man kan kommunicera ekonomisk information på ett effektivt sätt. Någonting jag själv har upplevt och har erfarenhet av i min roll som företagsledare som inte är helt enkelt och självklart, berättar David Loid.

Ekonomer samlar in relevant information, bearbetar och analyserar den och tar fram viktiga samband, för att sedan presentera resultatet till de berörda, som sedan i sin tur ska sätta sig in i och förstå sambandet, att om de gör på ett visst sätt så kommer siffrorna att bli bättre.

– Ekonomen brinner för, har en stor förståelse och fallenhet i ämnet och har lagt ner mycket tid, kanske veckor eller månader, på att sammanställa informationen, och ska nu på kort tid och i extremt koncentrerad form presentera resultatet till de berörda, som i grunden själva kanske inte ens är intresserade av och inte heller speciellt bra på att förstå detta. Dessa människor styrs också av en mängd andra problem som ska lösas.

Det är kunder som har önskemål, man har egna behov och man måste kanske också tampas med de rådande maktförhållanden som finns i organisationen, vilket ju som helhet inte ger speciellt höga odds för några större beteendeförändringar.

Hur kan man då konkret gå till väga?

– Jag ska prata om hur man kan kommunicera ekonomisk information så att det betyder någonting för de berörda människorna så att det leder till förändring, säger han. Det handlar dels om förståelsen för hur man tar till sig kunskap och dels på vilka olika sätt man kan presentera information och vilken typ av information som gör att man kan ta den till sig, säger David Loid.

Goda råd för att driva en övertygandeprocess

Börja inte med lösningen direkt!
Börja inte med att berätta, så här ska vi göra! Om det är viktigt för dig och du inte är säker på att folk håller med dig, börja istället med att diskutera utifrån problemet och skapa en anledning till förändring genom att arbeta in en förståelse för att förändring är nödvändigt.

Kontrollera berättelsen om nuläget!
Det finns alltid en berättelse i företag om att ”hade vi inte gjort det där felaktiga beslutet då, hade det inte varit si eller så” och så vidare. Folk har kvar åsikter och är ofta missnöjda med gamla beslut. Om de upplever att man ser en annan verklighet än vad de ser kommer de inte att. Det är först när man kontrollerat berättelsen om nuet som man vet att man har samma bild som dem man är chef för.

Tillbringa tid med dem du ska övertyga och lyssna!
Tillbringa tid utan att själv sända så får du reda på vad de tycker om saker och ting och lyssna istället för att prata. Har du väl kommit med ett förslag som innebär att du inte förstår den andres verklighet så tänker denne NÄ! och sedan spelar det inte någon roll hur mycket argument du kommer med.

Fundera på vem som är bästa budbäraren!
Det är inte alltid du själv som ska framföra ditt budskap, det kanske finns andra mer lämpliga perso
ner som är expert i området. Till exempel i juridiska frågor kan det vara en advokat, i ekonomiska frågor kanske en revisor måste säga det, så det inte är du som hela tiden både formulerar, framför problemet och är den som också kommer med lösningen.

Tre sätt att påverka
Med sakliga argument, varför ska vi göra på ena eller andra sättet.
Med personlig tyngd – vem är det som uttalar åsikten.
Känslomässig påverkan, en talare kan till exempel skapa positiva reaktioner genom humor.

 

Mona Sundquist

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *