Ingen personal kvar i Inköp Gävleborg

Kommunalförbundet Inköp Gävleborg är i praktiken avvecklat. Ingen anställd personal finns kvar i organisationen och den 8 juni 2020 stängde växeln och e-posten avvecklades. Fem hälsingekommuner tänker nu fortsätta samarbetet under varumärket Inköpssamverkan Mitt.

När lokomotivet Gävle kommun bestämde sig för att lämna samarbetet kom helt nya förutsättningar att råda. Den 1 januari 2020 upphörde därmed kommunalförbundet Inköp Gävleborg att vara ansvarigt för medlemskommunernas upphandlingar.

OFFENTLIGA AFFÄRER har tidigare rapporterat att man efter en het debatt på kommunstyrelsens möte i Gävle tisdagen den 11 april 2017 tog beslutet om att lämna Inköp Gävleborg. Allianspartierna drev frågan och menade att upphandlingsverksamheten skulle skötas i egen regi.

Fortsätter förvalta
Carl-Göran Ericsson, tidigare ekonomichef i Söderhamns kommun, uppger för OFFENTLIGA AFFÄRER att Inköp Gävleborg (IG) är avtalsförvaltare av befintliga avtal som de ingått till dess de löper ut.

– När dessa löpt ut, alternativt att medlemskommunerna så kommer överens, så kommer IG att likvideras. Som längst torde IG komma att finnas kvar till 2025 men likvidationen kan ske tidigare, det är i dagsläget svårt att bedöma. Hälsingekommunerna förvaltar de gemensamma avtalen åt IG. Gävle kommun har tecknat/fört över merparten av de avtal som är upphandlade för deras räkning, meddelar Carl-Göran Ericsson.

Frågor direkt till berörd kommun
Konkreta frågor kring befintliga avtal som gjorts av Inköp Gävleborg (= avtalspart för övriga kommuners räkning) ställs till den upphandlare i Inköpssamverkan Mitt som utsetts som avtalsansvarig. Om man inte vet vem som är avtalsansvarig kan man kontakta berörd kommun. Om frågan gäller flera kommuner kan man kontakta en av kommunerna.

Frågor kring pågående och kommande upphandlingar kan tills vidare ses på Inköp Gävleborgs hemsida. Kommunerna i Hälsingland har även valt att publicera dessa på sina egna hemsidor.

Fem fortsätter i ny tappning
Från och med den 1 april 2020 tog Söderhamns kommun över anslutningsarbetet (OnBoarding) av elektronisk kommunikation med avtalsleverantörer för följande kommuner:
– Hofors kommun
– Hudiksvall kommun
– Ovanåkers kommun
– Söderhamns kommun
– Älvkarleby kommun

Vinster i att samarbeta
De berörda kommunerna menar att det finns ekonomiska vinster i att fortsatt samverka kring inköp, upphandling och e-handel. Man pekar bland annat på fortsatta möjligheter till lägre administrativa kostnader, bättre priser genom större volymer och samutnyttjande av varandras kompetenser.

På Söderhamns kommuns hemsida heter det: När vi bedömer att det är fördelaktigt kommer Hälsingekommunerna att samarbeta och göra gemensam upphandling, men varje kommun skriver eget affärsavtal med leverantören. Kommunägda bolag samt kommunalförbund ingår inte primärt i nätverkssamarbetet men deras behov av upphandlingsstöd kommer att beaktas när de inte längre kan vända sig till Inköp Gävleborg.

 

Fakta
År 2007 bildade tio kommuner, Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Söderhamn och Älvkarleby, en gemensam inköpsorganisation i form av ett kommunalförbund; Inköp Gävleborg (IG).  Organisationen har ansvarat för upphandlingar och förvaltat avtalen för medlemskommunerna.

Sedan Gävle kommun dragit sig ur samarbetet var organisationens dagar räknade. Den kommer att finnas kvar under en övergångsperiod som avtalsförvaltare av redan ingångna avtal. Avtalsleverantörer påverkas inte, beställningar och leveranser sker som vanligt till dess att respektive avtal löper ut. Ett nytt nätverk för samarbete inom inköpsfrågor har startats mellan Hälsinglands kommuner, Inköpsamverkan Mitt.

Gävle kommun är från och med den 1 jan 2020 inte längre medlem i förbundet, medan övriga medlemskommuner fortsatt kvarstår som medlemmar. Dessa är Bollnäs, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Söderhamn och Älvkarleby.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.