Ingen risk att jobbet ska bli långtråkigt

Hon brinner för anti-korruptionsarbete och lägger mycket av sin tid på detta. Helena Sundén, generaldirektör på Institutet mot mutor, har inte svårt att få tiden att gå.
Det finns oändligt mycket att lära inom området och min målsättning är att bygga IMM till att bli den naturliga knutpunkten för anti-korruptionsarbete och information, också i relation till globala frågor, och det tar tid, säger hon. Helena Sundéns bakgrund får anses ytterst passande för det jobb hon har sedan cirka ett år. Hon var VD för konsultverksamheten Global Advice Network Sweden AB och arbetade inom det företaget i åtta år innan övergången till IMM för ett år sedan.
Verksamhetens fokus var på anti-korruption och affärsetik. Arbetet genomfördes i internationella och nationella projekt för privata och offentliga verksamheter med utredningar av misstänkt ekonomisk brottslighet, granskningar och revisioner, analyser och förebyggande arbete i form av bland annat utbildningar.
Vill du berätta om ditt arbete som generalsekreterare för Institutet mot mutor?
– Jag tycker själv att jag har det absolut mest spännande jobb jag kan tänka mig. Jag får träffa människor varje dag och prata om de frågor som jag verkligen brinner för. Det jag ser är att det finns en stor vilja av att göra rätt men att det inte alltid är lätt att veta var gränsen går för vad som är tillåtet. Där ser jag att IMM kan bidra genom att hjälpa de viktigaste kuggarna i alla verksamheter, det vill säga människorna i organisationerna, att inte göra fel.
– Mina dagar ser mycket olika ut, jag är ute i verksamheter varje dag och träffar människor. Vissa dagar har jag samverkansmöten i något av de projekt vi driver och nästan varje dag är det utbildning någonstans som jag håller i. Jag besvarar frågor som dagligen kommer in till institutet, pratar med media, följer aktuella korruptionsärenden och försöker ta aktiv del i debatten.
– Vi har också sedan hösten 2013 en Etiknämnd där jag är föredragande. När vi får in ett nytt ärende arbetar vi snabbt; vi ska hålla jämna steg med näringslivet och då är det inga surdegar som ska behandlas. Roligast av allt när jag träffar människor i olika organisationer är att det nästan alltid kommer upp bra idéer och uppslag till vad IMM borde göra och vilka frågor vi borde driva. Jag kan säga att min lista för framtida projekt är lång och risken att det ska bli långtråkigt på jobbet finns inte!
En av dina uppgifter är just att svara på frågor. Vilken typ av frågor får du mest av?
– Även om IMM är näringslivets organisation så är det inte så stor del av de frågor vi får som faktiskt ”bara” rör näringslivet och hur aktörer inom näringslivet ska förhålla sig till varandra. Den vanligaste frågan handlar om vad externa parter får ge till företrädare inom det offentliga följt av vad personer inom det offentliga får ta emot.
– Vi får en hel del frågor från det offentliga Sverige där personer har reagerat på vad jag skulle vilja benämna vänskapskorruption. Det kan handla om att personer fått anställningar där tjänsten, enligt gällande regelverk, skulle ha utlysts men där någon fixat och trixat så att en nära vän eller anhörig fått jobbet.
– Eller att en leverantör, som först anlitats för att ta fram ett förfrågningsunderlag inför en upphandling, skriver en kravspec som bara passar den egna verksamheter och sedan blir den som vinner upphandlingen och plötsligt får avrop på tjänster till belopp som vida överstiger ramen för den ursprungliga upphandlingen. Det är frågor som hamnar i gränslandet mellan ”bad management” och korruption och de är svåra att ta i, men de påverkar allmänhetens förtroende.
Vill du veta mer om Helena Sundén och hennes arbete på Institutet Mot Mutor?
Läs mer i det rykande färska numret av tidningen!
Har du inte fått tidningen? Kontakta oss på: sarah.nilsson@hexanova.se

0 thoughts on “Ingen risk att jobbet ska bli långtråkigt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *