Inger Ek ny GD på Upphandlingsmyndigheten

Regeringen har utsett Inger Ek till ny generaldirektöre för Upphandlingsmyndigheten. Hon tillträder den 15 april 2016. 
Fram tills dess fortsätter Ann-Christin Nykvist som vikarierande generaldirektör.
– Jag är stolt över uppdraget, över att få vara med och forma svensk offentlig upphandling, säger Inger Ek till OFFENTLIGA AFFÄRER, som kommer att porträttera den tillträdande generaldirektören i nr 1 / 2016 av papperutgåvan.
På Upphandlingsmyndighetens webbplats är Inger Ek också intervjuad:
– Det är med en känsla av spänning, förväntan och stolthet som jag tar mig an uppdraget som generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten och att få möjligheten att utveckla myndigheten och dess uppdrag med de utmaningar som finns inom upphandlingsområdet, säger Inger Ek i intervjun publicerad på myndighetens sajt.
Hon kommer närmast från posten som VD för Göteborgs Stads Upphandlings AB. Hon har tidigare bland annat varit stadsjurist och upphandlingschef i Mölndal och förvaltningsjurist på Vägverket.
Inger Eks erfarenhet från praktiskt arbete kommer väl till pass för att skapa ett bra upphandlingsstöd och för att utveckla den offentliga upphandlingen.
– Jag har en förståelse för upphandlingens betydelse och hur man kan använda inköpen så det blir till nytta och bidrar till fungerande verksamheter för offentlig sektor, säger Inger Ek.   Hon konstaterar att upphandlingsfrågorna förändrats och tar allt mer plats. Området är brett och påverkar mycket.
– Det är inte bara upphandlingsfrågorna i sig. Det är viktigt att också se till företagens möjligheter att leverera till offentlig sektor, att de får möjlighet att ta del av den offentliga kakan, menar Inger Ek. Det handlar i allt större omfattning om att styra samhällsutvecklingen. En viktig fråga är att möta de olika intressenterna i detta.
– Som medborgare vill man att resurser används på bra sätt, inte bara ekonomiskt, det är många parametrar som spelar in, tillägger Inger Ek.
En utmaning som hon pekar på är att hitta samarbeten och sätt att leverera ett upphandlingsstöd som ger och uppfattas som ett värde, samt att fortsätta utveckla upphandlingsfrågorna.
Eva Terngren, Upphandlingsbolagets styrelseordförande, säger apropå beskedet:
– Att Inger Ek blir utsedd till generaldirektör är ett stort steg framåt för den offentliga upphandlingen i Sverige, men en stor förlust för Göteborgs strategiska arbete med offentlig upphandling. Vi mister en mycket kompetent VD, men gratulerar Upphandlingsmyndigheten till ett gott val.
Upphandlingsbolagets styrelse kommer nu att överväga rekryteringsalternativ för ersättning på VD-posten efter Inger Ek.
Bilden: Inger Ek, tillträdande generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten. Foto: Ellinor Koda.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *