Inhemsk vaccinfabrik – för och emot

En inhemsk vaccinproduktion kan ge färre dödsfall, färre allvarligt skadade, minskade kostnader för sjukhus och vårdpersonal och bättre förutsättningar för näringslivet och övriga samhället genom att det inte behöver ske några nedstängningar.

Allt detta bör ställas mot de kostnader som krävs för att få i gång en produktion av vaccin i Sverige. Det menar Roland Andersson, nationalekonom, professor emeritus i fastighetsekonomi vid KTH och som skrev sin licentiatavhandling om läkemedelsindustrin. Och kollegan, ekonomiprofessor Rikard Forslid, har de senaste 15 åren pläderat för en inhemsk produktion av vaccin (se nedan).

I Sydsvenska Dagbladet den 7 april 2021 menar Roland Andersson att statliga utredare behöver göra någon form av kalkyl inför ett beslut om Sverige ska starta inhemsk vaccintillverkning. ”Regeringen bör snabbt ta ställning till om Sverige ska starta en inhemsk vaccinproduktion, och i så fall i vilken omfattning och i vems regi det ska ske”, skriver han på debattplats.

Även den kände överläkaren och professorn i infektionssjukdomar, Björn Olsen, vill se en vaccinfabrik i Sverige som kan leverera vaccin till flera länder, till exempel i Norden. Detta förklarade han i ett inslag i TV4 2021-02-08. Han tror att det kommer fler pandemier och nämner bland annat de olika mutationerna.

”Hellre samarbete”
Men egen vaccinproduktion är ingen självklarhet. Astra Zenecas ordförande Leif Johansson har en annan uppfattning, framförd i Ny Teknik den 26 mars 2021. Han vill se ”samarbete i stället för protektionism”.

På ett seminarium i slutet av mars på Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin, IVA tog han upp fenomenet ”vaccin-nationalism” som fått fäste under Coronapandemin. Flera länder och regioner tenderar att bara fokusera på sin egen befolkning.

Alla i världen ska vaccineras
Leif Johansson påtalade enligt tidningen att världen inte blir säkrare förrän alla är vaccinerade. I stället för protektionism förespråkar Leif Johansson nya samarbeten över institutionella och företagsmässiga gränser. På så sätt kan man göra saker snabbare och mer kraftfullt än annars, menar han och pekar på att de nya konstellationerna har visat sig vara väldigt produktiva och innovativa. Han hoppas att dessa insikter kommer att finnas kvar i världssamfundet också framöver.

– Det är svårt att göra vaccin, inte kvalitetsmässigt men utifrån perspektivet att få ett högt utbyte. Att öka volymerna innebär väldiga utmaningar, och vi överskattade vår förmåga att snabbt få till riktigt stora volymer, förklarade Leif Johansson enligt Ny Teknik.

Har pläderat i 15 år
OFFENTLIGA AFFÄRER rapporterade i juli 2020 om ekonomiprofessorn Rikard Forslid som de senaste 15 åren pläderat för en inhemsk produktion av vaccin. Ekonomiprofessorn menar att man står sig slätt i ett krisläge när man saknar inhemsk produktion. Då betyder ett kontrakt på ett papper inte speciellt mycket, formulerar han det.

Anläggandet av en fabrik var aktuellt runt 2005, men hamnade mellan stolarna när en ny regering tillträdde. Sedan dess har alla regeringar funnit frågan ointressant, tycker professorn.

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde frågan till Rikard Forslid om han inte genom åren mött någon respons alls i politiska kretsar på sina tankegångar om en egen svensk vaccinproduktion?
– Det har varit olika personer i politisk ställning som förklarat sig intresserade genom åren men någon produktion har inte kommit till stånd. Ett problem är att det är ganska svårt/dyrt att få till någon typ av produktionsenhet under en pandemi, men när pandemin väl är över försvinner intresset att göra något.

Minister tillfrågad
Texten uppdateras. OFFENTLIGA AFFÄRER har ställt följande fråga till socialminister Lena Hallengren:
Har regeringen några planer eller tankar på att anlägga en inhemsk svensk vaccinfabrik?

Lena HallengrenBarn-, äldre- och jämställdhets­minister, Socialdepartementet.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *