Inköpscentral ändrar arbetssätt

Så kom domen i det överprövningsmål som kritiserade SKL Kommentus sätt att organisera inköpscentralens verksamhet. Förvaltningsdomstolen underkänner upphandlingen och menar att kretsen som kan tänkas avropa ramavtalet är oklar.

Både domstolen och Konkurrensverket kritiserar den affärsmodell som SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, valde som gav samtliga Sveriges kommuner, landsting och deras bolag rätt att använda upphandlade ramavtal – utan föregående avsiktsförklaring.

Konkurrensverket skrev i ett yttrande att det inte är tillåtet att i en lista ange vilka som kan komma att avropa från ett ramavtal utan att dessa i förväg aktivt anmält sig till ramavtalet. Förvaltningsrätten skriver nu i sin dom att det räcker med att man har ”bekräftat sitt intresse av att avropa från det kommande avtalet”.

Sedan dessa synpunkter blev kända i somras har också SKL Kommentus Inköpscentral inhämtat sådana extra intresseförklaringar från alla kommuner, landsting och deras bolag.

– SKI håller även för tillfället på att formulera ett långsiktigt arbetssätt som förtydligar detta ytterligare och ser därför inte Förvaltningsdomstolens yttrande som något stort problem för framtiden, säger Thomas Idermark, VD SKL Kommentus Inköpscentral.

Huruvida SKI avser överklaga Förvaltningsrättens dom är enligt Thomas Idermark ännu inte beslutat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *