Inköp som styrmedel – ny vägledning på gång

En ny vägledning i fyra delmoment håller på att utarbetas av Upphandlingsmyndigheten. Projektledare är Irina Svensson, ställföreträdande enhetschef på Enheten för policystyrning.
– Syftet med projektet är att klargöra vad strategiskt inköp är, vilken betydelse det har och hur det kan användas för att uppnå samhälleliga och andra lokala politiska mål, berättar Irina Svensson för OFFENTLIGA AFFÄRER.
De fyra delmomenten omfattar områdena 1 Information som klargör hur lokala inköp kan kopplas till samhälleliga mål på ett strategiskt sätt, 2 Exempel och praxis på hur kommuner och landsting kan organisera sig vid planering av inköp 3 Fakta som belyser inköp utifrån ekonomiska aspekter och utmaningar samt 4 Riktlinjer om vikten av god avtalsförvaltning och utvärdering.
Delmoment 1 kommer att presenteras i december. Därefter ska de andra delmomenten vara färdiga i tur och ordning fram till i mars 2016 då man summerar projektet.
– Nu fokuserar vi på kommuner och landsting. Efter det kommer vi att gå vidare med nästa steg då de statliga upphandlande myndigheterna kommer i fokus, säger Irina Svensson.
Mer om projektet, om vilka som ingår i referensgruppen samt mer specifikt om innehållet i de olika delmomenten kommer i en längre artikel i nr 5 av OFFENTLIGA AFFÄRER i början av december.
Foto: Bo Höglander.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *